Røkkes fornybarverdier på 15,9 mrd.

Aker Horizons hadde en netto verdijustert egenkapital på 15,9 milliarder kroner i første kvartal, opp 3,1 milliarder siden selskapet ble børsnotert.

LA FREM TALL: Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons. Foto: Matt Rourke / AP
Energi

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 11:30

 

Aker Horizons hadde en netto verdijustert egenkapital (NAV) på 15,9 milliarder kroner i første kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag. 

Det er opp 3,1 milliarder kroner siden selskapet ble notert på Euronext Growth i begynnelsen av februar. 

Til sammenligning var selskapets børsverdi på 17,5 milliarder kroner ved børsslutt mandag.

- Aker Horizons tok flere viktige steg i kvartalet. (..) Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå på tvers av porteføljeselskapene våre, der felles forretningsmuligheter fortsetter å dukke opp, for eksempel vårt samarbeid mellom Mainstream og Aker Clean Hydrogen om å produsere grønn hydrogen i Chile, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke i en kommentar.

Det har vært et begivenhetsrikt kvartal for Aker Horizon. Blant annet ble selskapet notert på børs, det kjøpte Mainstream Renewable Power og det etablerte og hentet 3,45 milliarder kroner til porteføljeselskapet Aker Clean Hydrogen, som også ble børsnotert.

Øker låneramme

Tidligere i år utstedte Aker Horizons et obligasjonslån på 2,5 milliarder kroner.

Tirsdag melder selskapet at det vil øke sin såkalte revolverfasilitet (RCF) fra 170 til 400 millioner euro, eller rundt 4 milliarder kroner, med et syndikat av åtte europeiske banker. 

Fasiliteten kan i tillegg økes med ytterligere 100 millioner euro. 

Med dette vil selskapet ha likviditetsreserver på 9,3 milliarder kroner, men justert for kjøpet av Mainstream Renewable Power er likviditetsreserven på 3,7 milliarder kroner.

Selskapet opplyser også at det har satt i gang en prosess om å flytte fra Euronext Growth til Oslo Børs. Dette ventes fullført nå i andre kvartal.

Minus for vind og karbon

Aker Horizons består av en rekke relativt nyetablerte porteføljeselskaper innen fornybar energi, og foreløpig tjener de ikke penger.

Aker Offshore Wind hadde ingen inntekter i kvartalet og fikk et underskudd på 53 millioner kroner, mens Aker Carbon Capture hadde inntekter på 63 millioner og et underskudd på 24 millioner.

Aker Clean Hydrogen, som hentet 3,45 milliarder kroner i en emisjon og gikk på børs i forrige måned, opplyser tirsdag at det undersøker mulighetene for et hydrogenanlegg på Aukra. I forbindelse med dette vil søsterselskapet Aker Carbon Capture sammen med SINTEF se på mulighetene for en ny fangstteknologi som kan benyttes i produksjonen av hydrogen.

Svak kursutvikling

Aker Horizons-aksjen har falt mye siden den ble børsnotert i begynnelsen av februar.

Før børsnoteringen gjorde selskapet en emisjon til 35 kroner pr. aksje, og første dag på børs ble aksjen tatt imot med jubel og føk opp i 55 kroner på det høyeste, før den endte på 42 kroner.

Siden har det stort sett vært utforbakke, og nå noteres aksjen til 30 kroner – 14 prosent under emisjonskurs og nesten 30 prosent lavere enn sluttkurs første børsdag.

Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen har bidratt sterkt til nedturen. Førstnevnte aksje har falt 38 prosent i år, mens sistnevnte er ned 28 prosent siden børsnotering i mars.

Aker Horizons

  • Aker-kontrollert selskap som utøver aktivt eierskap i selskaper innen fornybar energi og grønn teknologi.
  • Er notert på Euronext Growth med en børsverdi på over 17 milliarder kroner.

  • Har eierandeler i de børsnoterte selskapene Aker Offshore Wind (51%), Aker Carbon Capture (51%) og Aker Clean Hydrogen (ca. 75%), samt Mainstream Renewable Power (75%).

  • Har også en utviklingsportefølje hvor blant annet eierandelen i børsnoterte REC Silicon (24,7%) ligger.

  • Aker eier 80 prosent av Aker Horizons, som ledes av Kristian Røkke.