– Porteføljen vår utviklet seg godt

Aker Offshore Wind melder om gode fremskritt i porteføljen i første kvartal. 

1.KVARTAL: Astrid Onsum - adm dir i Aker Offshore Wind. Foto: Siv Dolmen
Energi

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Energiselskapet Aker Offshore Wind hadde driftsinntekter på 1,7 millioner kroner i første kvartal, mot en halv million i samme periode i fjor. Driftsresultatet svekket seg ytterligere og endte på minus 59,9 millioner kroner, fra 41,9 millioner i fjorårets tre første måneder. 

Resultatet før skatt endte med et tap på 69,6 millioner kroner, mot minus 52,6 millioner kroner i første kvartal i fjor. Kontantbeholdningen endte på 425 millioner kroner.

Aker Offshore Wind gjorde fremskritt i porteføljen av utviklingsprosjekter og prospekter i løpet av kvartalet, og det tok ytterligere steg for å styrke konkurranseposisjonen i den flytende havvindindustrien. 

«Porteføljen vår utviklet seg godt, spesielt støttet av den operasjonelle utviklingen i konsortiene vi er en del av globalt», sier Astrid Skarheim Onsum, adm. direktør i Aker Offshore Wind i en børsmelding. 

Selskapet har en portefølje på mer enn 1,5 gigawatt (GW) med prosjekter og prospekter, og det samarbeider med eksterne partnere, som Ocean Winds (et joint venture mellom EDPR / Engie). I løpet av første kvartalet inngikk vindselskapet en samarbeidsavtale med Statkraft for å utforske muligheter for vindkraftprosjekter til havs på norsk sokkel. Det ble også inngått en avtale med Hexicon i mars, for å utforske mulighetene for å realisere flytende vindprosjekter utenfor Sverige. 

Aker Offshore Wind forventer ytterligere fremgang i porteføljen i løpet av 2021, og det er i ferd med å forberede havvindprosesser i Norge og Skottland. Disse forventes å bli sendt inn i løpet av året. 

Les hele kvartalsrapporten her

Aker Offshore Wind

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter1,70,5
Driftsresultat-59,9-41,9
Resultat før skatt-69,6-52,6
Resultat etter skatt-69,6-52,6

Aker Offshore Wind

  • Selskapet er en offshore vindutvikler med fokus på eiendeler i dype farvann. 
  • Geografisk opererer den gjennom både det norske og internasjonale markedet. 
  • Porteføljen består av utviklingsprosjekter og potensielle kunder i Asia, Nord-Amerika og Europa.