Aker-selskap sikrer hydrogenavtale med øy-kommune på Vestlandet

Aker Clean Hydrogen har sikret en samarbeidsavtale med Aukra kommune utenfor Molde. 

FORNØYD: Knut Nyborg, konsernsjef i Aker Clean Hydrogen, er fornøyd med Aukra-avtalen.  Foto: AKER CLEAN HYDROGEN
Energi

 

Energiselskapet Aker Clean Hydrogen skal samarbeide med øykommunen Aukra, som ligger rett vest for Molde, for å utforske mulighetene om å realisere et produksjonsanlegg for hydrogen, ifølge en melding fra selskapet. 

Aukra Hydrogen Hub-prosjektet satser på tilgangen til naturgass fra det lokale gassbehandlingsanlegget på Aukra, og hydrogenanlegget vil dele naturgassen opp i CO2 og hydrogen. 

CO2 vil lagres permanent, og det rene blå hydrogenet kan brukes til å avkarbonisere lokale industrielle prosesser, gi utslippsfritt drivstoff til sjø- og veitransport, samt å bli eksportert til europeiske hydrogenforbrukere.

Aker Clean Hydrogen vil, i avtale med Aukra kommune, gjennomføre en mulighetsstudie om den potensielle utviklingen av et hydrogenknutepunkt som neste trinn. Aker-selskapet er også godt posisjoner for å levere Aukra Hydrogen Hub etter å ha bygget store deler av det opprinnelige gassbehandlingsanlegget. 

Som en del av utviklingen vil søsterselskapet Aker Carbon Capture, sammen med forskningsinstituttet SINTEF, utforske ny fangstteknologi.