Fearnley Securities venter kraftig kursoppgang i børsfersking

Tallknuserne i Fearnley Securities anbefaler kjøp av aksjer i Norsk Solar.

FEARNLEY ANBEFALER KJØP: Meglerhuset venter kursoppgang i Norsk Solar, her representert ved storaksjonær Valinor/Lars Helge Helvig. Foto: Anders Horntvedt
Energi

 

Fearnley Securities starter dekning av Norsk Solar. Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål 15 kroner.

Mandag sluttet aksjen på 10,88 kroner.

For at selskapet skal nå sitt mål om to gigawatt innen 2025 estimerer Fearnley Securities et egenkapitalbehov på 300 millioner kroner.

Da Norsk Solar debuterte på Euronext Growth 19. april sluttet aksjen på 10 kroner. I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 110 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Det ble gjort gjennom plassering av drøye 11,5 millioner aksjer til en kurs på 9,50 kroner stykket.

Provenyet vil bli brukt til investeringer i kraftproduserende eiendeler, utvikling av nye kraftproduksjonsprosjekter, arbeidskapital, samt generelle selskapsformål.

Majoritetsaksjonær Valinor, som eies av Lars Helge Helvig, ble tildelt cirka 1,05 millioner aksjer i emisjonen. Helvig har allerede tjent seg søkkrik på vindkraft.