Energi Norge venter milliardinvesteringer i vannkraft

I 2021-budsjettet innførte regjeringen en kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter. Det har allerede gitt økte investeringer, ifølge Energi Norge.

STRØMMER PÅ: Regjeringens skatteendring har satt fart på investeringene i vannkraft. Foto: Jon Anders Skau
Energi

– Jeg er svært fornøyd med at kontantstrømskattegrepet bare noen måneder inn i det nye året gir et løft for nyinvesteringer i vannkraft, sier adm. direktør Knut Kroepelin i Energi Norge.

Regjeringens tiltak for å øke investeringene i vannkraft er den såkalte kontantstrømskatten. Den innebærer at selskapene fra og med i år kan utgiftsføre hele kostnaden for nye investeringer i grunnrenteskatten i samme år som investeringen gjøres.

I det tidligere regelverket skulle investeringene utgiftsføres gjennom avskrivninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år. Meningen med skatteendringen var at kraftselskapene skulle betale mindre skatt når de investerer, og dermed blir tilført betydelig likviditet.

Bare fire måneder etter at skatteendringen ble innført, konkluderer Energi Norge med at flere medlemsbedrifter har innsett at det er blitt mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverk.

– Det kan komme milliardinvesteringer i vannkraften i løpet av den nærmeste fremtiden. Og det trengs, hevder Kroepelin.

Han viser til at strømforbruket i Norge er ventet å øke med mellom 30 og 40 TWh (terawattimer) frem mot 2040.

Store ringvirkninger

– Elektrifiseringen av Norge vil fortsette med full styrke de neste årene, og er helt nødvendig om vi skal oppnå målene om kraftig reduserte utslipp i tråd med Paris-avtalen. Derfor er det helt nødvendig med oppgraderinger som gir oss mer kraft, sier Kroepelien.

SKATT VIRKER: Adm. direktør Knut Kroepelien i Energi Norge gleder seg over økte vannkraftinvesteringer. Foto: Caroline Roka

Ett av prosjektene som nå er blitt lønnsomt, er oppgraderingen av Høgefoss kraftstasjon i Nissedal i Telemark. Der er ett av to aggregater i stasjonen fra 1936, og dermed overmoden for utbytting. 

Gjennom en investering på 75 millioner kroner i et nytt aggregat vil produksjonen øke med 5,9 GWh (gigawattimer) til 19,5 GWh. 

– Når Agder Energi skal ta stilling til når og hvordan en utskifting av aggregat i Høgefoss skal skje, har skatteregimet stor betydning. En kontantstrømskatt for nye investeringer er definitivt med på å øke sannsynligheten for at investeringen blir gjennomført, sier divisjonsdirektør Jakob Hovet i Agder Energi.

Han peker også på ringvirkningene som et vannkraftprosjekt som dette medfører.

– Med en investeringskostnad på om lag 75 millioner kroner, vil et slikt prosjekt typisk ha store innslag av lokale entreprenører. Det vil dermed også kunne gi betydelig sysselsetting og verdiskaping hos selskaper i regionen. Utover det som tilfaller entreprenører og underleverandører direkte, vil et slikt prosjekt også generere økt økonomisk aktivitet hos lokale tjenestetilbydere som hotell, cateringvirksomhet, og lignende, sier Hovet.

Små naturinngrep

Som en følge av endringer i kraftskatten, børster også BKK støvet av planer og prosjekter som tidligere har blitt lagt bort på grunn av manglende lønnsomhet.

I første omgang ser selskapet på mindre overføringer til allerede utbygde vassdrag. Flere av disse er i Matreområdet, hvor BKK rehabiliterer det ene store kraftverket nå, og hvor det andre ble bygget helt nytt og stod ferdig i 2016. 

Bruttolisten er på rundt 125 GWh, og investeringspotensialet opp mot 500 millioner kroner.

– Lave kraftpriser utfordrer lønnsomheten i vannkraften. En skatteendring er derfor et grep som kan bidra til å utløse den politisk ønskede økningen i vannkraftproduksjon med små naturinngrep, påpeker Kroepelien i Energi Norge.


Også hos Hafslund Eco har regjeringens nye skatteregime gitt utslag.

– Hafslund Eco er blant selskapene som har investert mest de senere årene, både i opprustning- og utvidelsesprosjekter og nye kraftverk. Bare i perioden 2018–2021 har de ferdigstilt seks kraftverksutbygginger som til sammen gir 1.000 GWh ny vannkraftproduksjon. Hafslund Eco opplyser at den nye kraftbeskatningen slår meget gunstig ut for flere prosjekter, sier Knut Kroepelien.