Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viste flere enheter i drift i forrige uke.

I USA: Har det vært 453 rigger i drift den siste uken. Foto: Bloomberg
Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 512 rigger i operasjon per 14. mai. Det er ni flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 453, opp fem fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg åtte til 352. Antallet gassrigger var 100, tre ned fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 59 rigger i drift, opp fire fra uken før. I Mexicogulfen var det 15 rigger i drift, opp to fra forrige periode.

Baker Hughes riggtelling.