– Champions League i havvind

Ferd og Arendals Fossekompani kaster seg inn i kampen om havvind-lisenser. Bak selskapene står noen av Norges rikeste familier.

HAVVIND NESTE: Johan H. Andresen går sammen med Arendals Fossekompani og vil være med og konkurrere om havvind-lisenser i Nordsjøen. Foto: Iván Kverme
Energi

 

– Dette har utviklet seg til å bli rene Champions League i havvind, og vi har slått sammen de sterkeste lagene for å bli best, sier Ørjan Svanevik til Finansavisen.

Han er konsernsjef i Arendals Fossekompani (AFK), som nå går sammen med Johan H. Andresen-familiens Ferd om etablering av et nytt havvindselskap, Seagust.

Målet er å utvikle en regional havvindaktør som vil prioritere samarbeid med norske leverandører langs hele verdikjeden.

Seagust er et joint venture hvor AFK og Ferd eier halvparten hver. Selskapet skal utvikle og drive havvindprosjekter i Norge og utlandet. 

De store aksjonærene i Arendals Fossekompani er Kjell Chr. Ulrichsen-familiens Ulfoss Invest, Morten Bergesen-familiens Havfonn og Erik Musts Must Invest.

Ferd eier 50 prosent i oljeserviceselskapet Aibel, mens Arendals Fossekompani sitter på vannkraftressurser og er storaksjonær i teknologileverandøren Volue.

Aibel er i ferd med å levere tre omformerplattformer til utbyggingen av Dogger Bank-prosjektet i Nordsjøen. Volue arbeider med digitalisering av verdikjeden for fornybare energikilder, som nettopp havvind.

HAVVIND NESTE: Ørjan Svanevik og Arendals Fossekompani går sammen med Ferd og vil være med og konkurrere om havvind-lisenser i Nordsjøen. Foto: Arendals Fossekompani


To områder

1. januar åpnet Norge opp to områder for havvind; Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, med henholdsvis 1,5 og 3,0 gigawatt. Seagust vil vurdere å søke konsesjon på begge.

Utsira Nord, som ligger rett vest for Haugesund, er godt egnet for flytende vindkraft. Sørlige Nordsjø II, som grenser til dansk sektor sørøst i Nordsjøen og hovedsakelig er egnet for bunnfaste vindmøller, kan åpne for Norge som leverandør av fornybar energi til Europa. 

Flere aktører har meldt sin interesse for disse områdene. I januar gikk skipsreder Trygve Seglem Haugesund sammen med Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag om etablering av Deep Wind Offshore. Målet var i første omgang konsesjon for Utsira Nord. 

Deep Wind Offshore og Seagust skal konkurrere med store aktører som Equinor, Shell og Aker-systemet om vindkraftkonsesjoner.

I slutten av mai ble det kjent at Equinor, RWE og Hydro ønsker å samarbeide om å utvikle havvindparken Sørlige Nordsjø II.

– Spydspiss

– Sammen har vi kompetansen, kapitalen, ambisjonene og gjennomføringskraften som trengs for å lykkes innen havvind, sier AFKs Svanevik.

– Er det to ting sørlendinger kan, så er det sjø og energi. Vi har seilt over hele verden og i mer enn 100 år er Arendals Fossekompanis vannkraft blitt brukt til å bygge norsk industri og norske lokalsamfunn. Nå skal vi gjøre det samme innenfor havvind, med Seagust som spydspiss.

– Vi mener Sørlandet har alle forutsetninger for å bli en verdensledende havvindklynge. Våre leverandører har kompetanse og industriell erfaring i verdensklasse.

– Havvind kan bli det samme for Sørlandet som oljen har vært for Rogaland, sier Svanevik.

På spørsmål om omfanget av investeringene, svarer han at det er vanskelig å anslå, men at det blir snakk om milliardbeløp.

- Dette kan eventuelt også finansieres direkte i Seagust, sier Svanevik.

Ferds konsernsjef Morten Borge sier har stor tro på at Seagust har det som skal til for å skape ny industri og utvikle de enorme energiressursene som ligger i norsk havvind med minst mulig avtrykk på miljøet.

– Viktig løft

– Dette er første gang AFK inngår et samarbeid med Ferd, og vi er stolte over å kunne skape et nytt norsk havvindselskap. Det sier AFK-direktør Morten Henriksen, som også er styreleder i Seagust.

– Vi har stor tro på den norske havvindindustrien. Den vil gi leverandørindustrien et viktig løft og skape tusenvis av nye arbeidsplasser innenfor fornybar energi.

– Energien fra havvind kan igjen skape grunnlag for nye grønne arbeidsplasser i kraftintensiv industri på land, sier Henriksen.

Ferd vil eie Seagust gjennom Ferd Impact Investing, som investerer i selskaper med en positiv påvirkning på klima og miljø. 

Simen Elvestad er ansatt som daglig leder i Seagust og begynte i jobben tirsdag 1. juni. Han har vært med på å utvikle store internasjonale havvindprosjekter som Dudgeon, Sheringham Shoal og Creyke Beck B; nå kjent som Dogger Bank B.

På børsen ble AFK-aksjen onsdag ettermiddag handlet til 307 kroner. Siden begynnelsen av juni i fjor er kursen tredoblet.