Spetalen-dominert selskap velger Nord-Norge

Øystein Spetalen-dominerte Horisont Energi har valgt Hammerfest som destinasjon for ammoniakkanlegget i Barents Blue-prosjektet.

VALG: Øystein Stray Spetalen-dominerte Horisont Energi har valgt Hammerfest.  Foto: Michael Groth
Energi

 

Energiselskapet Horisont Energi har valgt Markoppneset i Hammerfest som destinasjon når Europas første storskala karbonnøytrale ammoniakkanlegg skal bygges, ifølge en melding fra selskapet. 

Beslutningen er et viktig skritt i Barents Blue-prosjektet og selskapets planlagte anlegg for produksjon av ammoniakk med karbonfangst.

Tomten vil ligge til grunn for konseptstudiene som skal gjøres frem til slutten av året når hele anlegget nå skal prosjekteres. Etter gjennomførte studier vil tomtevalget endelig bekreftes.

Tre tomter i Hammerfest og Nordkapp kommune har vært evaluert siden januar i år gjennom en stor studieaktivitet sammen med Multiconsult, etter at en hel rekke alternative plasseringer ble vurdert i en tidligere fase. Tomtene er regulert for industriell virksomhet og har hver sine kvaliteter, ifølge meldingen. 

For konseptfasen og frem mot slutten av året vil Horisont Energi ha med seg en av de andre identifiserte tomtene som en alternativ løsning. Dersom det oppdages uløselige utfordringer med den foretrukne tomten i løpet av konseptstudiene vil Horisont Energi da kunne endre anleggets plassering. Det er ennå ikke avklart hvilken av de andre alternative tomtene som blir med videre. Årsaken er at det enda gjenstår enkelte avklaringer som er viktige for dette valget. 

– Uansett hvilken tomt som velges ligger det an til at Finnmark og Troms fylke får et nytt industrianlegg for fremtiden, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, adm. direktør i Horisont Energi i meldingen. 

Planen er at anleggsarbeidet skal foregå fra 2022 til 2025 og at ammoniakkfabrikken skal komme i drift i 2025.