Dansk hydrogenkjempe gasser på – nærmer seg børs

Green Hydrogen Systems skal finansiere veksten frem til 2025, da selskapet sikter mot over milliarden i inntekter.

MOT BØRS: Danske Green Hydrogen Systems, med sin Kolding-fasilitet. Bildet er hentet fra årsrapporten for 2020. Foto: Green Hydrogen Systems
Energi

Danske Green Hydrogen Systems annonserte 27. mai sin intensjon om notering på Nasdaq København, og mandag presenterer selskapet betingelsene for sin børsintroduksjon.

27,5 millioner nye aksjer vil utstedes til kurs 40 danske kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 1,1 milliarder danske kroner og en verdsettelse etter fullført børsintroduksjon (IPO) på rundt 3 milliarder danske kroner.

I tillegg til emisjonen planlegger selskapet en overtildelingsopsjon på 4.125.000 aksjer.

Nok til fire års vekst

Nettoprovenyet (på rundt én milliard danske kroner) ventes å være tilstrekkelig til å lansere selskapets X-Series-elektrolysører og potensielt å finansiere veksten ut 2025. Green Hydrogen Systems sikter seg inn mot en høy topplinjevekst, og målet er inntekter fra kundekontrakter på over én milliard danske kroner i 2025.

En gruppe hjørnestensinvestorer, deriblant Nordea Asset Management, har til visse vilkår forpliktet seg til å tegne aksjer for 570 millioner danske kroner. I tillegg har selskapets tre største aksjonærer, Nordic Alpha Partners Fund I, APMH Invest XI ApS og Norlys Holding A/S, forpliktet seg til å tegne aksjer for totalt 10,5 millioner euro.

Øyner 400 MW årlig

– Med pengene fra børsintroduksjonen har vi sterk tro på å kunne bli en ledende leverandør av elektrolysører for produksjon av grønn hydrogen basert på fornybar elektrisitet, sier toppsjefen Sebastian Koks Andreassen i en kommentar.

Green Hydrogen Systems flyttet nylig inn i sine nye produksjons-, forsknings- og kontorlokaler i Kolding sør på Jylland. Fasiliteten på 4.500 kvadratmeter har en forventet produksjonskapasitet på 75 MW pr. år innen utgangen av 2021, og fullfører første fase i selskapets ekspansjonsplan. Den planen omfatter en andre fase som skal øke kapasiteten til 400 MW de neste årene. Pr. 1. mai hadde selskapet 90 ansatte.