Første konsesjonstildeling tidlig neste år

Regjeringen er åpne for å støtte flytende havvind økonomisk, men bunnfast havvind må betale for seg. 

NYTT EVENTYR? Regjeringen vil satse milliarder på å gjøre havvind til en norsk suksess.  Foto: Equinor/Øyvind Gravås
Energi

Regjeringen åpner for tildelinger av areal for havvind. Ifølge olje- og energiminister Tina Bru vil de første konsesjonstildelingene skje i begynnelsen av 2022, melder NRK

Det var på konferansen Floating Wind 2021 Bru kom med nyheten, mens hun var der for å snakke Klimameldingen som blir lagt frem på fredag. 

VIKTIG SATSING: For olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Anders Horntvedt

Hovedpunktene for regjeringens satsing på havvind:

  • De første tildelingene av areal skal skje tidlig neste år. 
  • Bunnfast havvind må klare seg uten offentlig støtte.
  • Flytende havvind kan få støtte fra Enova. 
  • Aktørene må selv betale for strømnettet til havs.

Regjeringen åpnet i fjor to områder for havvind, Utsira nord – som er best egnet for flytende havvind og Sørlige Nordsjø II – som er best egnet for bunnfast havvind. 

Bunnfast havvind vil ikke få offentlig støtte fra regjeringen, siden dette er en mye mer moden teknologi enn flytende havvind, skriver NRK. I stedet for skal areal legges ut på auksjon, hvor den som legger mest penger på bordet får bygge. 

I Utsira nord vil det bli tildelt minst tre områder hvor man skal få opptil 500 MW installert. Her vil tildelingen ikke skje gjennom en auksjon, men gjennom kvalitative kriterier. 

Haugli fornøyd

I Norsk olje og gass er de fornøyde med at Norge satse på havvind fremover, og ser på det som en mulighet til videreutvikle teknologi og kompetanse fra den norske olje- og gassnæringen.

– I dag er vi veldig fornøyde. Regjeringen tar viktige steg for å få til en vellykket industriell satsing på havvind i Norge, som vil sikre at teknologi og kompetanse som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen kan videreutvikles og danne grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser etter hvert som petroleumsaktiviteten på norsk sokkel gradvis blir mindre, sier Anniken Hauglie, adm. direktør i Norsk olje og gass og tidligere arbeids- og sosialminister for Høyre.

I tillegg til å olje- og gasselskaper er også havvindselskaper som Aker Offshore Wind og NorSea Group organisert under Norsk olje og gass.

– Forslagene til regjeringen er et langt steg i riktig retning, og det er viktig at Stortinget nå følger opp, sier Hauglie.