Nel inngår avtale med Howden

Nel og Howden har signert en rammeavtale for levering av hydrogenkompressorer.

Energi

 

Nel Hydrogen Electrolyser har signert en rammeavtale med Howden om forsyning av hydrogenkompressorer til Nels elektrolysører, melder selskapet. Howden spesialiserer seg på løsninger knyttet til gasshåndtering. 

Nel anser den ikke-eksklusive rammeavtalen med Howden som et viktig steg mot selskapets kostnadsmål på 1,50 dollar per produserte kilo grønn hydrogen.

«Et samarbeid med Howden gir oss mulighet til å optimere vårt tilbud rettet mot nåværende og fremtidige kunder» sa Nel-sjef Jon André Løkke.