Oljemygg doblet underskuddet

Interoil Exploration solgte mindre olje, og til tross for høyere oljepris ble underskuddet mer enn doblet.

OLJEPRODUKSJON: Interoil rapporterte tall for 1. kvartal 2021 fredag 16. juli. Foto: IOX
Energi

 

I en børsmelding med dato 24. februar 2021, slapp Interoil Exploration fredag kveld tallene for 1. kvartal 2021. Mens selskapene på Oslo Børs er godt i gang med rapporteringen for 2. kvartal ble Interoil dermed blant de aller siste selskapene på Oslo Børs til å rapportere regnskapstallene for 1. kvartal 2021.

Uten nærmere forklaring på den trege rapporteringen skriver selskapet i rapporten at produksjonen falt med 12 prosent i 1. kvartal 2021, sammenlignet med 4. kvartal 2020. 

Sammenlignet med 1. kvartal 2020 var imidlertid nedgangen på 30,5 prosent, fra 447.890 fat oljeekvivalenter til 311.135 fat.

Selskapet solgte 80.613 fat olje i 1. kvartal 2021, ned 8,0 prosent fra 87.664 fat i samme kvartal i fjor.

Til tross for en høyere gjennomsnittlig oljepris på 58,30 dollar (49,60 dollar) ble det likevel  nedgang i driftsinntektene på 11,2 prosent og mer enn en dobling av underskuddet.

Hele Q1-rapporten

Interoil Exploration and Prod. 

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter3,13,5
Driftsresultat-1,6-1,6
Resultat før skatt-1,8-0,2
Resultat etter skatt-1,95-0,9

Interoil Exploration and Prod.

  • Oljeselskap med lisenser innen olje- og naturgass i Colombia og Argentina. 
  • Hovedkvarter i Oslo og sysselsetter ca. 50 medarbeidere.
  • Største aksjonærer er luxemburgske Clearstream Banking og Genipabu Investments.
  • Konsernsjef er Leonardo Carbone.