– Karbonfangst er en falsk løsning på klimaproblemene

Det forventes at karbonfangst vil spille en avgjørende rolle i kappløpet mot et nullutslippssamfunn. Det er ikke alle eksperter enige i.

DELTE MENINGER: Det er delte meninger om hvorvidt karbonfangst i industri vil bli en vinnende løsning eller ikke i kappløpet om å nå klimamålene. Foto: Dreamstime
Energi

Karbonfangstteknologi blir ofte trukket frem som en kilde til å redusere drivhusgasser og er en del av en rekke lands klimaplaner. Det er også nullutslippsstrategier til noen av verdens største olje- og gasselskaper. 

Hvorvidt karbonfangst er en god løsning eller ikke er mye omdiskutert. Selv om karbonfangst inngår i mange stater og selskapers klimastrategier, mener også flere klimaeksperter på den andre siden at karbonfangst ikke er en god løsning.

Teknologien har eksistert i mange år

Det finnes både karbonfangstteknologi som fanger utslippene i industrier med høye karbonutslipp, og teknologi som fanger det direkte fra luften. Karbondioksidet som blir fanget komprimeres og transporteres gjennom rør, på skip, jernbane eller med lastebil og kan bli brukt i andre industrier eller bli permanent lagret under bakken.

Teknologi for karbonfangst og lagring, både carbon capture and storage (CCS) og carbon capture, utilization and storage (CCUS), har eksistert siden 70 og 80-tallet, i følge CNBC. På den tiden startet gassproduksjonsanlegg i Texas å fange karbondioksid for å tilby gassen til oljeprodusenter til bruk for å injisere i havbunnen og optimalisere oljeproduksjonen.

Det er ikke før de siste årene at karbonfangstteknologi har blitt studert nærmere med formål å benyttes som klimatiltak. Per dags dato er det 21 kommersielle storskala CCUS prosjekter og det planlegges for 40 nye kommersielle fasiliteter de kommende årene, skriver CNBC.

En av de som ikke har troen på karbonfangst, og som mener det ikke er nødvendig, er Carroll Muffett, administrerende direktør for ikke-profitt organisasjonen Center for International Envitormental Law (CIEL).

– Selv om teknologien har eksistert i tiår med subsidier fra staten, står fortsatt distribusjon av CCS overfor store utfordringer med gjennomførbarhet, effektivitet og utgifter, sier Muffett.

Skalerbarheten er ikke bevist

Et annet argument Muffett trekker frem er at skalerbarheten ikke er bevist, og at det dermed vil ta for lang tid å få skalert opp anleggene store nok til å ha en sentral rolle i overgangen til et nullutslippssamfunn.

En rapport publisert av CIEL tidligere denne måneden konkluderte med at karbonfangstteknologiene som finnes i dag både er ineffektive, lite økonomiske, usikre og den tviler på skalerbarheten til karbonfangstteknologien.

– Ettersom skalerbarheten til karbonfangstteknologien og kostandene knyttet til det ikke er bevist betyr det at de ikke kan ha en signifikant rolle i den kjappe reduksjonen av globale utslipp som er nødvendig for å nå 1,5 graders målet, sier CIEL og referer til målet nedfelt i Paris-avtalen om ikke å øke temperaturen på jorden med over 1,5 grader.

Videre vektlegger CIEL at karbonfangst forlenger verdenssamfunnets avhengighet av fossile industrier, noe de peker på som negativt.

 Ikke overbevist

Ikke alle er overbevist over argumentene mot karbonfangst. Det internasjonale energibyrået IEA mener at karbonfangst fortsatt kan ha en signifikant strategisk verdi i overgangen til null utslipp.

– CCUS er en veldig viktig del av porteføljen med teknologi som vi tar i betraktning.

Sjef for karbonfangstteknologi i IEA uttalte ifølge CNBC at hun ser det som rettferdig å beskrive karbonfangst som en klimaløsning ettersom det oppfyller mange nøkkelkriterier for slike løsninger.

Det amerikanske petroleums instituttet, som er den største handelslobbygruppen innenfor amerikanske olje- og gass, mener også at fremtiden er lys for karbonfangst. De legger vekt på og at fordelen med karbonfangst er at det virker å være en av få ting som er likt av alle politiske parter.

Må bruke all teknologi vi har for å nå nullutslipp

En annen som også er uenig i utsagnet til Moffett er kommunikasjonsdirektøren for Grantha forskningsinstituttet ved London School of Economics, Bob Ward. Han uttrykker til CNBC at vi må la olje- og gasselskaper få være med på utviklingen, og tror at for mange miljøorganisasjoner ikke liker at olje og gass-selskap prøver å håndtere klimakrisen på den måten de gjør.

– Hvis vi skal nå nullutslipp innen 2050 må vi bruke all teknologi vi kan på klimaproblemet, svarer Ward på spørsmål om hvorfor det er viktig å inkludere karbonfangst i klimastrategier.

– Folk som argumenterer for at vi ikke kan rulle ut teknologier fordi vi ikke liker dem har ikke forstått alvoret i klimautfordringen vi må løse, sier han.