Alvorlig sikkerhetstrend hos Equinor – jobbskader opp med 70 prosent

Equinors la frem sin sikkerhetsstatistikk for andre kvartal onsdag, som viser en økning i personskader på 70 prosent. 

LEGGER FREM STATISTIKK: Bildet viser en Equinor-rigg ved Hammerfest. Foto: NTB
Energi

Equinor la onsdag frem sin sikkerhetsstatistikk for andre kvartal 2021, og kunne rapportere om en kraftig økning i antallet personskader for perioden.

Antallet personskader gikk fra 53 i andre kvartal 2020, til 90 i andre kvartal 2021. Dette er en økning på 70 prosent.

SER ALVORLIG PÅ DET: Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft hos Equinor. Foto: NTB

– Vi ser alvorlig på at det går feil vei med antall personskader. Ingen skal skade seg på jobb for oss. Vi ser heller ikke forbedring for alvorlige hendelser. Vi fortsetter derfor å ha fokus på storulykker, samtidig som vi jobber for å snu utviklingen for personskader, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, Jannicke Nilsson i meldingen.

Samlet personskadefrekvens (TRIF) hittil i 2021 er på 2,5. Dette er en økning fra 2020-nivået på 2,3. Fra sikkerhetsstatistikken til Equinor fremgår det dog at 2020-nivået var det laveste på ti år, og at TRIF-nivået i 2021 fremdeles ligger under snittet for de de siste ti årene.

Når det gjelder alvorlige hendelser har det ikke vært noen endring. Equinors 12 måneders alvorlig hendelsesfrekvens SIF (antallet alvorlige hendelser pr. million arbeidstimer), er ved utgangen av juni på 0,5, og ligger på samme nivå som ved utgangen av 2020. Totalt var det ni alvorlige hendelser i andre kvartal 2021, mot 12 i tilsvarende periode i 2020.

Selskapet rapporterer også om én gasslekkasje for kvartalet, og totalt fire olje- og gasslekkasjer hittil i år.

Økt sikkerhetsfokus

Sikkerhet, sikring og bærekraft ble opprettet som et nytt funksjonsområde i Equinor etter selskapets organisasjonsendring 1. juni i år. Rapporteringen av sikkerhetstall, samt felles industrisamarbeid mener Nilsson er viktig for å å styrke bransjens sikkerhetskultur. 

– Vi lærer av andre, og vi lærer sammen med andre. Felles forståelse av risikobildet er viktig både internt i et stort selskap, og med andre vi samarbeider med. Å dele sikkerhetsresultater og erfaringer er en viktig del av dette arbeidet, det samme er tett dialog med myndigheter og tillitsvalgte, sier Nilsson.