Vår Energi, Equinor og Horisont Energi samarbeider om produksjon av blå ammoniakk fra gass

Vår Energi inngår samarbeid med Equinor og Horisont Energi om å utrede mulighetene for produksjon av blå ammoniakk fra naturgass, med CO2 rensing og lagring, i Hammerfest. 

Publisert 9. sep. 2021 kl. 07.20
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 201 ord
AMMONIAKK: Vår Energi inngår samarbeid med Equinor og Horisont Energi. Foto: Vår Energi

   

Vår Energi er ifølge meldingen operatør for Goliat og Alke-lisensene i Barentshavet. Goliat er i hovedsak et oljefelt, men inneholder også gass som for tiden reinjiseres i reservoaret. Samlede utvinnbare ressurser i Alke og Goliat utgjør omtrent 25 milliarder standard kubikkmeter gass.

– Vi har over tid utredet ulike alternativer for å utvinne gassressursene i feltene. En mulig utbygging av et ammoniakk-anlegg har inngått i våre utredninger gjennom det siste året. Avtalen styrker våre ambisjoner om å finne en løsning for gassevakuering i regionen, sier Bjørn Thore Ribesen, VP feltutvikling og prosjekter i Vår Energi.

Samarbeidsavtalen bygger videre på Horisont Energi sitt konsept "The Barents Blue Project". Prosjektet kan innebære at gassressursene i Alke og Goliat føres til land i Hammerfest via rørledning. Der vil naturgassen omdannes til karbonnøytral blå ammoniakk ved at CO2 renses og lagres i egnede reservoarer under havbunnen i Barentshavet, opplyses det.

– I tillegg til å besitte verdifulle gassressurser har Vår Energi også solid erfaring og kompetanse knyttet til undergrunnen i Barentshavet. Det blir vesentlig for å utvikle gode løsninger for CO2 lagring i framtiden, påpeker Ribesen.

Avtalen innebærer at partnerskapet sammen modner fram en teknisk og kommersiell løsning. Dette vil legge grunnlaget for eventuelle videre studier og en eventuell investeringsbeslutning.