Opec ser lavere etterspørselsvekst

Estimatet for årets etterspørselsvekst er tatt ned fra 5,96 til 5,82 millioner fat pr. dag.

Publisert 13. okt. 2021 kl. 13.24
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 146 ord
NY RAPPORT: Fra Opec. Foto: Bloomberg

Opec ser nå en global oljeetterspørsel på 100,76 millioner fat pr. dag i 2022, fremgår det av oljekartellets månedsrapport for oktober.

Tidligere har Opec estimert en global oljeetterspørsel på 100,83 millioner fat pr. dag i 2022.

Anslaget for 2021 nedjusteres også litt, til 96,60 millioner fat pr. dag, fra tidligere estimat på 96,68 millioner fat.

Opec anslår med det en økning i oljeetterspørselsveksten i 2021 på 5,82 millioner fat pr. dag mot 2020, mot estimatet på 5,96 millioner fat pr. dag i forrige rapport.

For 2022 anslås det en vekst på 4,15 millioner fat pr. dag mot 2021, uendret fra tidligere estimat.

Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 13 Opec-landene var 27,328 millioner fat pr. dag i september, opp fra 26,842 millioner fat pr. dag måneden før, fremgår det av Opec-rapporten, der det vises til informasjon fra annenhåndskilder.