EIA: Jekker opp sine oljeprisanslag

Publisert 14. okt. 2021 kl. 07.05
Oppdatert 14. okt. 2021 klokken 07.16
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 271 ord
Foto: Ivan Kverme

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, ser nå en råoljeproduksjon i USA på 11,02 millioner fat pr. dag i 2021, mot det forrige anslaget på 11,08 millioner fat pr. dag.

Det fremkommer av den seneste utgaven av EIAs Short-Term Energy Outlook fremlagt onsdag, sammenlignet med rapporten forrige måned.

Produksjonsanslaget for 2022 er nå 11,73 millioner fat pr. dag, mot 11,72 millioner fat pr. dag i forrige rapport.

Videre venter EIA at globalt konsum av petroleums- og væskedrivstoff vil være på 97,47 millioner fat pr. dag i 2021, mot forrige estimat på 97,38 millioner fat pr. dag. For 2022 ventes dette tallet til 100,95, mot forrige estimat på 101,01 millioner fat pr dag.

Prisene vil holde seg

EIA skriver at de venter at Brent-oljeprisene vil holde seg nær nåværende nivåer for resten av 2021, og i snitt være på 81 dollar pr. fat i fjerde kvartal 2021 noe som er 10 dollar pr. fat høyere enn anslaget i forrige rapport. 

Det høyere anslaget reflekterer EIA sine forventninger om at globale oljelagre vil falle i en raskere takt enn først antatt på grunn av lavere globalt tilbud mot slutten av 2021

I 2022 venter EIA at veksten i produksjon for Opec+, USA, olje fra tette bergarter, og fra land utenfor Opec vil overgå tregere vekst i globalt oljekonsum og bidra til at brent-prisene faller til et årlig snitt på 72 dollar pr. fat.

Videre oppjusterer EIA sitt prisanslag for Brent-spot i 2021 til 71,38 dollar pr. fat, fra tidligere 68,61 dollar pr. fat.

WTI-spotprisen for fjerde kvartal 2021 oppjusteres til 78,32 dollar pr. fat, fra tidligere 68,29 dollar pr. fat, mens for helåret 2021 estimeres en WTI-pris på 68,48 dollar pr. fat (65,69).