– Å iverksette tidlige og raske tiltak er helt kritisk

International Renewable Energy Agency peker på løsningene for å få ned utslippene i skipsfarten i en fersk rapport. 

Publisert 16. okt. 2021 kl. 15.00
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 463 ord
SKIPSFART: International Renewable Energy Agency har kommet med en ny rapport for å kartlegge hvordan skipsfarten kan kutte utslipp.  Foto: Bloomberg

En rask erstatning av fossilt brensel med fornybart drivstoff basert på grønt hydrogen i kombinasjon med avansert biodrivstoff kan gjøre det mulig å kutte 80 prosent av CO2-utslippene i den maritime sektoren innen 2050, ifølge en ny rapport utgitt av International Renewable Energy Agency (IRENA). 

IRENA er et mellomstatlig byrå som fokuserer på å støtte ulike land i overgangen til en bærekraftig fremtid. 

Rapporten, «A Pathway to Decarbonise Shipping Sector by 2050», slår fast at 70 prosent av sektorens energimiks bør komme fra fornybart drivstoff, og målsetningen er i tråd med det globale klimamålet på 1,5 grader. 

– Mellom 80 og 90 prosent av den internasjonale handelen er mulig på grunn av skipsfarten. Dekarboniseringen av den globale skipsfarten er et av de mest utfordrende områdene å håndtere, til tross for stadig høyere ambisjoner. IRENA-rapporten viser tydelig at det teknisk sett er mulig å kutte utslipp i denne krevende sektoren gjennom drivstoff basert på grønt hydrogen, sier Francesco La Camera, generaldirektør for IRENA i en melding

RAPPORT: International Renewable Energy Agency (IRENA) har lansert en ny rapport som viser hva som må gjøres for å få ned utslippene i skipsfarten med 80 prosent innen 2050. Foto: IRENA

Kritisk fase

La Camera håper at den ferske rapporten vil oppfordre beslutningstakere, redere, havnemyndigheter og utviklere av fornybar teknologi til å jobbe sammen mot felles klimamål. Han vil også at ambisjonene skal vises frem for verdens ledere på FNs klimakonferanse, COP26, i Glasgow. 

– Å iverksette tidlige og raske tiltak er helt kritisk, mener La Camera. 

For å vise omfanget av problemet eksemplifiserer IRENA skipsfarten som et land, og påpeker at sektoren da ville være den sjette eller syvende største nasjonen av CO2-utslipp. Rapporten fokuserer dermed på fire konkrete punkter for å redusere utslippene, nemlig indirekte elektrifisering ved bruk av drivstoff basert på grønt hydrogen, samt inkludering av avansert biodrivstoff. 

I tillegg trengs det en forbedring av fartøyenes energieffektivitet og en reduksjon i sektoren på grunn av systematiske endringer i den globale handelsflyten. 

International Renewable Energy Agency (IRENA)

  • Mellomstatlig organisasjon etablert i 2009 for å fremme bruken av fornybar energi.
  • Organisasjonen har 165 medlemsland i tillegg til EU. 
  • Ytterligere 18 land er i prosessen for å bli medlemmer. 
  • Generaldirektør er italienske Fransesco La Camera. 

Kostnader dikterer

Rapporten peker ikke bare på tiltakene, men også hvordan kostnadssiden vil være avgjørende for å nå målene. Den slår blant annet fast at produksjonskostnadene for alternativt drivstoff og tilgjengeligheten til slutt vil diktere den faktiske overgangen til fornybart drivstoff.

«Å gå fra nesten null CO2-utslipp til netto null krever en 100 prosent fornybar energimiks innen 2050», fremgår det av rapporten. 

Kostnadene for fornybar energi har sunket med tiltakende hastighet, men de må ytterligere ned for at det naturlige valget vil være fornybart drivstoff, mener IRENA. Det peker også på en realistisk prising av karbon, i tillegg til etablering av flere strategiske partnerskap og bredere forretningsmodeller.