KjøpLogg inn

Rekordsterke tall fra Petoro

Petoro hadde en gjennomsnittlig realisert oljepris på 104 dollar fatet i første kvartal. Det er kraftig opp fra samme periode i fjor.

Publisert 11. mai 2022 kl. 10.08
Oppdatert 11. mai 2022 klokken 10.30
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 379 ord
PETORO-SJEF: Kristin Kragseth. Foto: Petoro

For årets første kvartal leverte Petoro, som forvalter statens direkteeide andeler i olje- og gass, rekordhøye 113 milliarder kroner til statskassen.

– Resultatet er et produkt av mange års hardt arbeid, men også den vanskelige posisjonen Europa er i på grunn av krigen i Ukraina, sier adm. direktør i Petoro Kristin Kragseth, og påpeker at krigen tydelig har satt sikkerhetspolitikk og forsyningssikkerhet på dagsordenen. 

– Hvor energien produseres er viktig, og vi ser nå helt klart hvor stor betydning Norge har som en trygg og pålitelig leverandør av energi til Europa, sier Kragseth.

Produksjon

Den totale produksjonen var i første kvartal på 1,1 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, en oppgang på 32.000 fat pr. dag i samme periode i fjor.

Gassproduksjonen var 112 millioner standard kubikkmeter pr. dag, tilsvarende en oppgang på 8 prosent. Årsaken til dette skyldes i stor grad bruk av økte gassuttak på GUllfaks og Troll, samt produksjon fra Martin Linge som startet opp sommeren 2021.

Væskeproduksjonen var 377.000 fat pr. dag, 17.000 fat pr. dag lavere enn i samme periode i fjor grunnet produksjonsfall på flere modne felt, motvirket av produksjon fra Martin Linge, samt økt utvinning fra Vigdis-feltet.

Den gjennomsnittlige realiserte oljeprisen var på 104 dollar fatet, mot 61 dollar i første kvartal 2021.

55 prosent utslippskutt

Petoro publiserer onsdag også sin første bærekraftsrapport. 

– Som en av de største aktørene på norsk sokkel har vi et ansvar for å belyse betydningen av Petoro og SDØE-porteføljen i et bærekraftsperspektiv, sier Kragseth, og påpeker at dette også  understrekes av at man også står overfor et energi-trilemma; omstilling til en bærekraftig fremtid og energi som er tilgjengelig for alle til en akseptabel pris.

Petoro har nå som mål å redusere klimagassutslippene fra SDØE-porteføljen med 55 % innen 2030 målt mot 2005, som er basisåret for utslippsreduksjoner i EUs kvotesystem.  Innen 2050 er målet at utslippene skal være nær null.

Ulike elektrifiseringsprosjekter skal være det største bidraget til utslippsreduksjonene.

– Vi kommer til å gjøre betydelige investeringer fremover i utslippsreduserende tiltak, som med økt kostnad knyttet til CO2-utslipp vil bli lønnsomme og viktige investeringer for å styrke konkurransekraften til SDØE-porteføljen, sier hun. 

Hywind Tampen, som skal delelektrifisere Snorre- og Gullfaksfeltene, er det første havvindprosjektet i SDØE-porteføljen. 

– Utvikling av havvind i Norge er en stor industriell mulighet for oss som energinasjon. En videreutvikling av havvind på norsk sokkel vil være bærekraftig verdiskaping i praksis, sier Petoro-sjefen.