Største resesjonsfrykt på ti år

Ikke siden august 2009 har så mange forvaltere som nå fryktet resesjon i løpet av det neste året.

OVERVÅKER FORVALTERNE: Bank of America Merrill Lynchs månedlige rundspørring viser at forvalterne er pessimister. Foto: Bloomberg
Finans

Den månedlige Global Fund Manager Survey til Bank of America Merrill Lynch (BofAML) for september 2019 viser at 38 prosent av de spurte mener det er sannsynlig med resesjon i løpet av de neste 12 månedene.

Samtidig sier 59 prosent at de ser det som lite sannsynlig med en teknisk resesjon innenfor samme periode. Nettoandelen som venter resesjon er likevel den høyeste siden august 2009.

Septemberundersøkelsen til BofAML har fått inn 182 svar fra institusjonelle forvaltere, hedgefond, strateger og forvaltere, med en samlet forvaltningskapital på 562 milliarder dollar.

– Positivt signal

Høyere andel som venter resesjon er et kontrært, positivt signal for aksjemarkedet, mener sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management. Samtidig har nettoallokeringen til aksjer gått noe opp, til 4 prosent undervekt, og kontantandelen falt 0,4 prosentpoeng til 4,7 prosent.

– Kontantandelen har falt og dette indikerer forsåvidt noe mindre «tørt krutt» dersom risikoviljen skulle løftes videre, medgir Lie.

– Hovedbudskapet er likevel det samme siden den overordnede allokeringen til aksjer er relativt sett lav og kontantandelen fortsatt høyere enn normalt.

FORDELEN: Høy resesjonsfrykt er et et kontrært, positivt signal, mener Christian Lie i Danske Bank Wealth Management. Foto: Eivind Yggeseth

Lie har selv en moderat overvekt i aksjer – 55 prosent aksjer og 45 prosent renter i en 50/50-portefølje. Han tror ikke på noen økonomisk krise, og venter at lave renter vil holde en hånd under aksjemarkedet, men at mye usikkerhet vil gi lavere avkastning fremover enn hittil i år.

Konsensus blant analytikere tilsier nå et fall i bedriftenes inntjening pr. aksje neste 12 måneder på 3,1 prosent.

Bare 21 prosent av forvalterne tror korte renter (3 måneder) vil stige de neste 12 månedene, det laveste siden 2008. I september 2018 var denne andelen 87 prosent, påpeker Lie.

38 prosent tror handelskrigen ikke vil løses, mens 27 prosent venter løsning i 2020 innen presidentvalget i USA og 18 prosent venter løsning etter valget.

Håper staten bruker mer

På spørsmålet om hva det mest positive for aksjer de neste seks månedene, svarer 30 prosent tysk finanspolitisk stimulans, 25 prosent rentekutt fra Federal Reserve på et halvt prosentpoeng og 17 prosent økte kinesiske infrastrukturinvesteringer.

– Det som ville vært mest positivt for aksjer er en konkret handelsavtale mellom USA og Kina som fjerner innførte tariffer, finanspolitiske tiltak eksempelvis i Tyskland og tegn til bedring i den globale industriaktiviteten, mener Lie.

I november mente netto 33 prosent at finanspolitikken var for ekspansiv. Nå mener netto 37 prosent at den er for kontraktiv.

bank of america merrill lynch
christian lie
Danske Bank Wealth Management
resesjon
Nyheter
Finans