Full krise i DNBs miljøfond

DNBs fornybarfond DNB Fund - ECO var en katastrofe frem til i vår. Deretter gikk alt i svart. – Man kan ikke grave seg ned, sier forvalter Jon Sigurdsen.

GIR SEG IKKE: DNB-forvalter Jon Sigurdsen fortviler over elendig avkastning for bankens fornybar-fond, men kan ikke gjøre annet med situasjonen enn å lære av feilene. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Langsiktighet skal betale seg i aksjemarkedet. Men de som forut for sin tid satset pengene sine i DNBs fornybarsatsing, hedgefondet DNB Fund - ECO Absolute Return, har kun opplevd at alt har forverret seg jo mer tid som går.

Selv etter ni års forvaltning har ikke forvalterne Jon Sigurdsen og Christian Rom klart å gi kundene positiv avkastning. Ved utløpet av august var akkumulert avkastning minus 16 prosent – vel å merke for norske kunder som har redusert tapet gjennom at avkastningen regnes i form av en svak norsk krone.

Vi er naturligvis veldig skuffet over resultatene
Jon Sigurdsen, DNB

Selve forvaltningen har vært mye verre hvis man regner i euro, som fondet rapporterer sine resultater i.

Reelt sett er fondet ned katastrofale 25 prosent på ni år.

Det betyr at utenlandske DNB-kunder fortsatt må se fondet stige over 30 prosent for at de skal få tilbake pengene sine. I samme periode har Oslo Børs steget over 120 prosent.

2019: Minus 23,8 prosent

– Vi er naturligvis veldig skuffet over resultatene, sier forvalter Jon Sigurdsen. Det verste er at fondets elendige utvikling har forverret seg ytterligere gjennom sommeren i år.

Fortvilte kunder mottok for få dager siden kvartalsrapporten for august. Den viser negativ avkastning på 23,8 prosent hittil i år.

Januar ga såvidt positiv avkastning. Påfølgende måneder har gitt resultatene minus 1,5 prosent, minus 4,0 prosent, minus 4,7 prosent, minus 8 prosent, pluss 3,5 prosent, minus 7,3 prosent og minus 6,5 prosent.

Riktig sektor, feil aksjer

– Det skyldes tre faktorer. Den ene er er at handelskrigen har slått hardt ut på aksjene vi har kjøpt, men ikke så hardt ut på aksjene vi har shortet. Vi har vært «long» i sektorer som har vært mer avhengig av handelsflyt. Den andre faktoren er en generelt svak rapporteringssesong med noen ekstra svake rapporter. Det tredje er at vi har vært «long» i verdiselskaper samt small- og midcap-selskaper, og selv om vi har hatt noen slike på shortsiden også, har effekten vært større på longsiden. I sum betyr det at longsiden har gjort det dårlig.

Det er ingen vurdering å legge ned akkurat nå
Jon Sigurdsen, DNB

– Dere har med andre ord bommet på kjøpene, men ikke på shortene?

– Vi har bommet på short også, men alt i alt har disse vært bedre stilt.

Snart tomt fond

Fondets forvaltningskapital har falt til bare 8,3 millioner euro ved utgangen av august.

– Det har ikke så mye å si hvor stort fondet er fra dag til dag. Vi gjør alltid vårt beste. Det som har skjedd, har skjedd.

– Men hittil i september er vi ihvertfall opp 8 prosent. Man må alltid se fremover. Situasjonen er kjedelig, men man kan ikke grave seg ned.

– Vil dere vurdere å legge ned fondet?

– For alle fond er det en vurdering man gjør, men det er ingen vurdering å legge ned akkurat nå.

– Er det ikke et paradoks at dere har klart å bomme med et fornybarfond når denne sektoren har gjort det så sterkt?

– Denne typen fondsforvaltning er ikke linket direkte til den generelle børsutviklingen, sier Sigurdsen.

Duoen forvalter også andre fond, men heller ikke her har 2019 vært noe godt år.

– Andre fond har gjort det bedre, men det har ikke vært noe godt år, sier han.

dnb
fornybarfond
startsidenpromo
Nyheter
Finans