DNB Markets mener 2019 er et godt år for børsnoteringer

Med eller uten en høy prising av Norske Skog og Sats er 2019 sålangt et godt børsnoteringsår, ifølge DNB Markets.

OVER BØRS: DNB Markets og Peter Behncke, direktør for investeringsbanken, forbereder blant annet noteringen av Norske Skog.  Foto: Eivind Yggeseth
Finans

– Fjoråret ble preget av at en del transaksjoner ble trukket i fjerde kvartal, men vi frykter ikke at det samme skjer i år i samme omfang. Frykten for tweets er faktisk blitt lavere. Våre klienter skiller mellom det som påvirker valuta- og børsreaksjoner og det som etter hvert er blitt hverdagslig støy, sier sjefen for investeringsbankaktiviteten i DNB Markets, Peter Behncke, og legger til:

– Det kommer mye rart fra den amerikanske presidenten, og jeg tror markedsaktørene er blitt vant til det. Det som eventuelt teller, handler om handelskrigen, sier Behncke.

Han viser til at investorene ønsker å redusere sin eksponering mot aksjer som påvirkes av endringer i rente, verdenshandelen og oljeprisen, men han understreker at 2019 så langt har vært et veldig godt år for å gjøre store transaksjoner.

– Ser vi på antallet børsnoteringer som en temperaturmåler, ser vi at 2019 så langt i år er på nivå med de beste årene. Det er kun 2017 som skiller seg noe ut, da det var en flokk med banker som gikk på børs.

– I Norden opplever vi fremdeles å ha god aktivitet innen egenkapitaltransaksjoner hos oss. Så får vi se hva fasiten for året blir.

Sommerpause

– Sommeren var veldig stille, og den var roligere enn det som er normalt, sier Behncke, med henvisning til fellesferiens tre uker.

– Selv om det normalt sett er rolig i de tre ukene, er det likevel litt å gjøre. I år var det derimot færre transaksjoner enn det som er vanlig.

Etter sommerferien har DNB Markets jobbet sammen med Pareto Securities i Norwegians refinansiering. Og i forrige uke dukket også DNB Markets’ kunde Bakkafrost opp som kjøper av to tredjedeler av Scottish Salmon Company. Behnckes folk har også vært på rådgiversiden i Norway Royal Salmons salg av deler av sin oppdrettsvirksomhet.

– Da først sommeren var over, tok det seg veldig opp. Vi har nå hatt et tredje kvartal med høy aktivitet. Vi har hatt god M&A-aktivitet, som er av de mest arbeidsintensive transaksjonene for oss, og vi har hatt noen børstransaksjoner. Dessuten har vi hatt forberedelser til flere større transaksjoner, som blant annet børsintroduksjonen av Norske Skog, sier Behncke.

I børsnoteringen av Norske Skog meldte selgeren, Oceanwood, mandag om sin ønskede prising av selskapet.

Børsnoteringer

2019*

5

2018

6

2017

10

2016

2

2015

7

* per sept. i år

Venter mer M&A

Behncke sier investorkunder av DNB Markets nå ser etter muligheter for å spre sin risiko og eksponering på flere sektorer som er mer robuste mot markedssjokk. Investorenes drømmemulighet er aksjer som er oversolgt og derfor fremstår som billige.

– Dette gjør at vi har hatt stor aktivitet hos oss mot flere ulike sektorer, hvor sjømat er et eksempel på utfallet av hva som hittil har materialisert seg, sier Behncke.

Ifølge ham ser de industrielle og strategiske eierne at det er billigere å kjøpe eiendeler via børsen enn direkte av andre selskaper.

– Derfor forventer vi fortsatt aktivitet rundt tilbakekjøp av aksjer eller at selskap tas av børs. Det er fremdeles mange med mye kapital som ser etter gode investeringsmuligheter, og vi har også sett en økning i at kjøper og selger av virksomheter finner hverandre utenfor børsen.

dnb markets
børstransaksjoner
børsnoteringer
norske skog
sats
peter behncke
startsidenpromo
Nyheter
Finans