Regjeringen øker bistand, men kutter til Norfund

Norfund-sjef Tellef Thorleifsson hadde forventet et økt tilskudd på snaue 235 millioner kroner gjennom statsbudsjettet. Fasit: 30 millioner mindre. – Beklagelig, sier han.

INNTOK PODIET: Adm. direktør Torleif Torleifsson i Norfund var blant de første talerne under årets Nordic-African Business Summit i Oslo. Det var rundt 500 deltagere på arrangementet, blant dem Kronprins Haakon. Foto: Olav Gram Degnes
Finans

Det statlige investeringsselskapet Norfund ble etablert av Stortinget i 1997, og har siden oppstart mottatt et årlig beløp over statbudsjettet. Norfunds oppgave er å investere i utviklingsland for å skape arbeidsplasser og bedre levekår. En forutsetning er at bedriftene blir lønnsomme over tid.

Men under mandagens offentliggjøring av statsbudsjettet fikk Norfund-sjef Tellef Thorleifsson seg en overraskelse på årets bevilgning:

– Vi forventet en økning på 12,5 prosent fra 2019 til 2020, tilsvarende økningen fra 2018 til 2019.  Dette ville utgjort 234,4 millioner kroner. Vi har imidlertid fått et kutt på 30 millioner kroner, sier Thorleifsson.

Fikk 1,845 milliarder kroner

I Stortingsmelding 24 (2016-17) varslet regjeringen at det vil øke kapitaltilskuddet til Norfunds med 50 prosent i inneværende stortingsperiode.

Thorleifsson hadde forventet å motta 2,11 milliarder kroner fra regjeringen, noe som gjør at forskjellen mellom årets bevilgning på 1,845 milliarder kroner ble snaue 235 millioner kroner.

– Vi synes dette er beklagelig, sier Thorleifsson, og utdyper:

– Det å skape arbeidsplasser gjennom økonomisk vekst er sentralt for å bekjempe fattigdom. Gjennom investeringer i næringsvirksomhet spiller Norfund en viktig rolle.

Det samlede bistandsbudsjettet økes samtidig fra 37,8 milliarder kroner til 39,2 milliarder.

Størst på energi

Norfund har investert omtrent halvparten av kommittert kapital på 25 milliarder kroner i ren energi.

Den største investeringen er i energiselskapet SN Power, som ble startet av Norfund og Statkraft i 2002. 

SN Power har utviklet og eier vannkraft i Asia og Afrika. Denne posten alene har en verdi på omtrent 12 milliarder kroner.

– I tillegg har vi gjort mange prosjekter innen solenergi med Scatec Solar, hvor vi typisk går inn som eier av mellom 30 og 40 prosent av prosjektet, sier Thorleifsson.

Store i bank

Rundt 30 prosent av porteføljen er i banker og mikrofinans, en sektor Thorleifsson drar frem som «viktig infrastruktur for annen næringsvirksomhet»:

– For at bedrifter skal kunne skalere må det være et funksjonelt banksystem. Norfund er deleier i en rekke banker og har ofte styreplass, sier han.

Gjennom styreplassen får Norfund også påvirket bankene, blant annet for å sikre tilfredsstillende kontroll. I tillegg påser styret at bankene velger fremtidsrettede teknologiske løsninger.

– En del afrikanske banker er faktisk langt fremme når det kommer til fintech, sier han.

Ny investering i bank

I september gjorde Norfund en historisk investering, da det for første gang gjorde en investering i Sahel-regionen. Og investeringen var nettopp i en bank.

– Sahel er en region preget av konflikt, klimaendringer og fattigdom. I tillegg har begrenset tilgang til banktjenester og finansiering gjort næringsutvikling og jobbskaping vanskelig, sier Thorleifsson, og fortsetter:

– Bokført egenkapital i Ecobank er over 1,5 milliarder dollar. Det sier jo litt om hvilke verdier som ligger i banken.

– Hva betalte dere for aksjene i Ecobank?

– Investeringen i Ecobank ble gjort gjennom Arise. Det er et deleid eierselskap som spesialiserer seg på utvikling av banker i Afrika. Selve avtalen knyttet til kjøpet av 14,1 prosent i Ecobank er konfidensiell, så vi kan dessverre ikke gi konkrete investeringsbeløp, sier toppsjefen.

PÅ TUR: Kronprins Haakon (t.h.) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i landsbyen Ahau på Tonga tidligere i år. Foto: NTB Scanpix

Utviklingsminister positiv, men taus

– Ved å investere i Ecobank, som opererer i land som Mali, Niger og Tsjad, vil Norfund bidra til å bedre tilgangen på banktjenester for både privatpersoner og entreprenører. Å bidra til økonomisk vekst og sysselsetting er helt nødvendig for å bedre levekårene i regionen, sa Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein under et besøk i Mali for noen uker siden.

Utviklingsministeren har ikke besvart Finansavisens henvendelse om bakgrunnen for nedgangen i bevilgningen til Norfund.

Norfund

  • Statens Investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Eies av staten ved Utenriksdepartementet og ledes av Tellef Thorleifsson.
  • Visjon: Å skape jobber og bedre levekår ved å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling.
  • Hensikt: Å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko.
  • Investerer alltid med partnere, norske eller utenlandske.
  • Om lag halvparten av Norfunds investeringsportefølje er innen ren energi. Finansinstitusjoner, herunder mikrofinans, grønn infrastruktur og vekstkraftige virksomheter i landbruks- og produksjonsindustri er andre viktige investeringsområder for Norfund.
  • Har også en omfattende fondsportefølje.
  • Norfunds avtalefestede investeringer er i dag på 25 milliarder kroner i rundt 150 selskaper.
norfund
statsbudsjettet 2020
Nyheter
Politikk
Finans