Euronext skal kutte kostnader på Oslo Børs VPS

Euronext-sjefen vil bygge gjennom oppkjøp, og er langt fra ferdig. Oslo Børs VPS får de strengeste lønnsomhetskravene.

STØRST I FRANKRIKE: Euronext og Stéphane Boujnah henter 45 prosent av konsernets omsetning fra Frankrike. Foto: Iván Kverme

Etter den strabasiøse oppkjøpskampen mot Nasdaq Nordic OMX, overtok Euronext samtlige aksjer i Oslo Børs VPS i midten av juni for 6,8 milliarder kroner. Totalt endte oppkjøpet på 7,3 milliarder kroner, etter at Euronext også hadde innfridd et lån Oslo Børs VPS tok opp for å utbetale utbytte.

Oslo Børs VPS er dermed Euronexts største oppkjøp, men langt fra det siste, ifølge konsernsjef Stéphane Boujnah.

Når han møter sine aksjonærer og analytikere i Paris til kapitalmarkedsdag, er det en virksomhet som blir ikledd store ord og fine strategier frem til 2022, men veksten skal baseres på et par enkle, men strenge lønnsomhetsprinsipper.

Hvert oppkjøp skal i løpet av en periode på tre til fem år generere et overskudd og en avkastning som overgår selskapets kapitalkostnad.

Mer råvare i Norden

Oslo Børs VPS står i dag for om lag 15 prosent av omsetningen i Euronext-konsernet, og Boujnah lover sine aksjonærer at han skal hente ut gevinster kjapt:

Oslo Børs VPS skal overgå kravet fra konsernsjefen allerede i år tre.

– Vi skal være superlokale, men samtidig vil vi samle de ressursene som kan samles i konsernet, sier Boujnah, og viser til at Euronext har over 200 IT-utviklere ansatt i Portugal.

Oslo Børs VPS består av fire selskaper som ikke er fullt integrert ennå. Det er klart at det finnes muligheter der for synergier, legger Boujnah til.

Innen 2020 heter det at Oslo Børs VPS skal kutte 120 millioner kroner i årlige kostnader.

Med Oslo Børs VPS får Euronext sin andre verdipapirsentral, som nærmest blir som nybrottsarbeid å anse for børsgiganten. Det ligger derfor trolig i ambisjonen at Oslo Børs VPS også skal bidra med mer enn 15 prosent av topplinjen i konsernet.

I forbindelse med sin kapitalmarkedsdag eksemplifiserer han at Euronext vil bruke Fish Pool i Bergen som en prototype for å bygge ut råvarebørser.

Nye produkter og tjenester

Boujnah uttalte dessuten tidligere i høst i Finansavisen at han vil bruke Oslo Børs VPS som en brekkstang inn i Norden:

«Med Oslo Børs VPS har vi en kraftig brekkstang inn i det nordiske markedet, og vi er klare for å vokse videre i Norden. Jeg tror det er nettopp dette noen så, da "noen" plutselig ga oss hard motstand om Oslo Børs VPS».

Han la da til:

«Veksten kan komme i de andre nordiske landene, og med utvidet produkttilbud. Og vi kan både tenke oss å vokse organisk ut fra Oslo, og vi kan tenke oss nye oppkjøp».

Og det utdyper han nå noe:

– Å kjøpe nasjonale børser krever en del, og det er vanskelig å forutse mulighetene. Hverken kjøpet av den irske eller den norske børsen kom i stand som følge av en tradisjonell kjøpsprosess. Skulle en nasjonal børs komme til oss, er den velkommen, men det er mye mer sannsynlig at vi satser på aktører som kan gi oss nye produkter og tjenester.

150 kandidater

Euronext ble skilt ut av NYSE i 2014, og det fremgår klart av investormaterialet Euronext-sjefen nå viser frem at han er stolt over selskapets vekst de seneste årene, samt at virksomheten åpenbart ikke er ferdig med å vokse.

– Vi har de seneste tre årene vurdert 150 virksomheter for oppkjøp. Vår investeringskomité møtes annenhver uke til et fire timer langt møte.

– Og for å si det sånn: Det er ikke bare slik at vi har vært inne på hjemmesiden til disse 150 selskapene og samlet logoer i en mappe! Her er det snakk om finansielle analyser og tallknusing, og flere ganger har det også vært møter med disse selskapene.

Men vi er blitt anklaget for å tilby for lav pris ved flere anledninger, og blitt vist utgangsdøren, sier Boujnah til Finansavisen.

Så sent som i februar og mars 2018 hadde han samtaler med styret i Oslo Børs VPS, som er blant dem som viftet hans tilbud vekk.

– Jeg kommer ikke til å si hvem vi nå ønsker å kjøpe, for det vil bare øke deres prisforventninger.

Utelukker selv å bli kjøpt opp

Overfor sin omverden sier Euronext at det har «flere hundre millioner euro» til å gjøre oppkjøp, slik kontantstrømmen og trekkfasiliteter er konstruert. Men Euronext er selv en børsnotert virksomhet, og ledelsen kan godt tenke seg å trykke aksjer for å hente inn oppkjøpskapital. I så fall snakker den om «flere milliarder euro» i krigskassen.

– Jeg skal ikke uttale meg om prisingen av Euronext på 5,2 milliarder euro er den riktige, men vi har i dag en markedsandel på 61 prosent og leverer et driftsresultat på 52 prosent, sier Boujnah, og legger til:

– Så lenge vi leverer disse resultatene, og så lenge vi skal vokse, er ikke Euronext en spesielt klar oppkjøpskandidat.