Kina åpner finanssektoren

Utlendinger får snart eie opptil 100 prosent av visse typer finansforetak i Kina. For tiden er grensen 51 prosent.

LIBERALISERES: Her fra Shanghais finansområde. Foto: NTB Scanpix

Kinas finanstilsyn opplyste i går at utlendinger fra og med 1. januar neste år får tillatelse til fullstendig å eie terminkontraktsmeglere i landet.

Fra 1. april gjøres den samme regelen gjeldende for fondsforvaltere, og den 1. desember 2020 følger verdipapirforetak etter.

Gradvis liberalisering

Grepet er del av president Xi Jinpings gradvise liberalisering av sektoren. Et forbud mot kontrollerende utenlandsk eierskap i flere typer finansforetak ble fjernet i fjor. I tillegg fikk utenlandske aksjonærer anledning til å eie en større andel av kinesiske banker.

Ennå eksisterer det imidlertid et 51 prosents tak på eierskapsandelen, noe som medfører at utenlandske selskaper må ha kinesiske joint venture-partnere.

Da myndighetene i juli la frem sin liste over 11 planlagte tiltak for å åpne finanssektoren, lovte de å fjerne alle slike regler innen 2021.

Uavhengig av konflikten

«Uavhengig av handelskrigen, har Kinas regjering i en lengre periode innsett behovet for en ytterligere avslapning av de gjeldende begrensningene», kommenterte advokatfirmaet Mayer Brown da.

Liberaliseringsplanen fra juli omfattet en kortere overgangsperiode, en fjerning av forbud i obligasjonsmarkedet, samt økt utenlandsk tilgang til forsikrings-, forvaltnings- og valutameglingsbransjene.

Paradoksalt har USA vist tegn på å bevege seg i motsatt retning. Blant annet har Trump-regjeringen vurdert begrensninger på investeringer i kinesiske selskaper, ifølge CNBC.

Optimisme i markedet

Gårsdagens melding fra Kinas finanstilsyn bidro til å skape økt optimisme rundt forholdet mellom verdens to største økonomier. Det hjalp at Trump tvitret at forhandlingene gikk «svært bra».

De fleste økonomene tror nå at en begrenset handelsavtale snart er på plass.

«Avtale eller ikke avtale – det er det store spørsmålet», konstaterer Danske Bank i en rapport.

«Vi ser en 60 prosents sjanse for at de to partene gjør en midlertidig avtale i begynnelsen av helgen».