EQT tause om mulig nytt fond

PE-giganten EQT har sysselsatt nær to tredjedeler av kapitalen i sitt nyeste fond, og nærmer seg nå bransjestandarden for timingen av å etablere et nytt.

STOR PORTEFØLJE: Den nye Norge-sjefen Magnus Tornling (t.v.) og Anders Misund (t.h.), sjef for det nordiske PE-teamet i EQT, kontrollerer 27 selskaper i Norden. Selskapene har en verdi på rundt 120 milliarder norske kroner. Foto: Olav Gram Degnes

– Vi hentet 11 milliarder euro til fond VIII i 2018 og har investert 65 prosent av kapitalen nå, sier Anders Misund, som nylig overtok ansvaret for EQT Private Equity i Norden.

En kjent bransjestandard for PE-forvalterne er å igangsette nye fond så snart det foregående fondet har investert 75 prosent av kapitalen, eller hvert fjerde til femte år.

– Er det allerede et nytt fond på trappene?

– Standarden du refererer til er vel forsåvidt riktig, men jeg ønsker ikke å gi noen kommentarer på når vi eventuelt etablerer et nytt fond, sier Misund.

Ofte co-investeringer

Til nå har fond VIII investert rundt 6 milliarder euro, over 60 milliarder norske kroner, i 12 selskaper. I tillegg har investorer i fondet gjort co-investeringer sammen med fondet, slik at det totalt sett er investert mye mer i disse selskapene.

Investorene i EQT er stort sett større institusjonelle aktører som pensjonsfond og livselskaper i tillegg til svært rike familier eller enkeltpersoner.

– Vi gjør ofte større transaksjoner sammen med investorene våre, sier Misund.

Han forteller at disse til nå har co-investert omtrent 6 milliarder euro sammen med det siste fondet, som betyr at investeringene som er gjort er rundt 12 milliarder euro.

– Det er ikke gjort noen investeringer i Norge, men to i Sverige og to i Danmark, sier Misund.

Nigangeren

I 2015 ble fond VII etablert med 6,8 milliarder euro, som er fullinvestert for lengst. Etter dette er det også blitt etablert ni mer spissede fond mot infrastruktur, eiendom og spesifikke landsdeler.

Og det var dette fondet, EQT VII, som eide Autostore. Tidligere i høst ble dette solgt til det amerikanske fondet THL Partners for rundt 16 milliarder kroner.

FREMDELES MED: EQT eier fremdeles 10 prosent av Autostore, men har allerede innkassert rundt 16 milliarder på salg av en stor aksjepost. Foto: Siv Dolmen

Autostore, som også har gjort gründer Jacob Hatteland styrtrik, ble en formidabel suksess for det norske teamet, med en avkastning på nesten nigangeren av innskutt kapital.

– Utrolig bra. Men vi har ikke solgt alt, vi eier fremdeles rundt 10 prosent, sier Misund.

Det er til nå gjort fire salg fra dette fondet, og porteføljen består av 13 selskaper.

I fond VI, som ble etablert i 2011, er det kun fem selskaper igjen.

Nye stoler

Parallelt med børsnoteringen av EQT, som skjedde for under en måned siden, har det også vært rokeringer i ledelsen, både i Norge og Norden.

Dette gjorde at Misund, som tidligere har vært sjef for EQT Private Equity i Norge, overtok ansvaret for EQTs største område, Norden.

Og for å fylle stolen til Misund rykket Magnus Tornling opp som sjef for det norske kontoret.

– Hvor stor er den nordiske porteføljen?

– Omtrent 12 milliarder euro, eller over 120 milliarder norske kroner med dagens valutakurs, sier Misund, og legger til:

– Det er 43 ansatte som jobber med og har ansvar for investeringer. Det utgjør 35 prosent av alle med investeringsansvar i EQT.

Trygt i Norden

Med stor geopolitisk uro, og en generell frykt for både krig og en større nedtur i aksjemarkedet, er ikke EQT-duoen like bekymret for områdene i Norden.

– Norge og de nordiske landene er attraktive land å investere i fremdeles, sier Tornling, og legger ydmykt til:

– Men dersom markedene faller, vil vi naturligvis ikke være upåvirket.

Blant PE-forvaltere globalt blir nordiske land sett på ekstremt attraktive grunnet stabilt geopolitisk klima, i tillegg til generell stabilitet i økonomien. Men kommer nedturen?

– Da står vi godt rustet til å ta imot den, sier Tornling.

Aksjehopp etter IPO

Forvaltningsselskapet EQT ble børsnotert i Stockholm i september, i en transaksjon som ble kraftig overtegnet.

– Hvor mye ble den overtegnet med?

– Rundt tigangeren. Det var voldsom interesse. Aksjen ble notert på 67 før den fløy til 90. Nå handles aksjen rundt 85, så investorene har til nå vært fornøyde, sier Tornling.

Med kun noen ukers erfaring som sjef for det norske kontoret er det foreløpig ingen store endringer i strategien i Norge.

Konsernsjefen i EQT, som prises til rundt 83 milliarder svenske kroner, er norske Christian Sinding.

EQT

  • En av verdens største private equity-aktører.
  • Startet i 1994 i Sverige.
  • Børsnotert i Stockholm 24. september i år.
  • Har en forvaltningskapital på 40 milliarder euro og 61 milliarder euro i kommittert kapital, nær 600 milliarder norske kroner.
  • Har etablert 29 fond med rundt 600 institusjonelle investorer.
  • Har 540 ansatte, hvorav 330 av disse jobber med investeringer.
  • Omsetter for 19 milliarder euro med over 110.000 ansatte i porteføljeselskapene.
  • Har en markedsverdi på 83 milliarder svenske kroner.
  • Wallenberg-familien er storeier gjennom Investor AB.
  • Norske selskaper i EQT-porteføljen er Autostore, Its Learning, Altus, Broadnet og StormGeo.