Danske Bank trapper opp med nytt fornybarfond

Danske Bank forvalter 850 millioner euro i sitt europeiske bærekraftsfond. Nå har banken startet pengejakten til et globalt søsterfond.

STOR FRIHET: Fleksibilitet til å gjøre investeringer i forskjellige sektorer og kapitalstrukturer er helt sentralt for å lykkes med investeringer i fornybare og bærekraftige selskaper, mener forvalter Andreas Dankel i Danske Bank Asset Management. Foto: Hans Iver Odenrud

– Vi har store forventninger, sier Andreas Dankel, leder for porteføljeforvaltning i Danske Bank Asset Management.

Danske Invest forvalter i dag 850 millioner euro i det europeiske bærekrafts- og rentefondet DI Sustainable Bond Fund, som ble lansert for institusjonelle investorer i 2016.

Fondet har investert i en blanding av selskaper som rangerer høyt på ESG-parametre (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold) og bedrifter som er i omstillingsprosesser til lavutslippssamfunnet, samt grønne obligasjoner.

Nå har banken også lansert et globalt alternativ.

4,11 prosent

– Hvor mye ønsker dere å hente inn?

– Vi har ikke noe tak for størrelsen på det globale fondet , men vi vet at det generelt er større interesse for globale fond enn europeiske fond. Vi hadde til sammenligning en startkapital på 50 millioner euro, da vi startet det europeiske fondet, og på under tre år har kapitalen vokst med over 800 millioner euro, sier han.

Fondet vil bruke Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate som referanseindeks og har et mandat som innebærer at det kan investere i de fleste valutaer.

Dankel ønsker imidlertid ikke å gi noen lovnader med tanke på avkastning.

Det europeiske fondet, som også forvaltes av Dankel og hans team, slo imidlertid referanseindeksen både i 2016 og 2017, men leverte svakere enn referansen i 2018, ifølge Danske Banks nettside.

I euro er avkastningen så langt i år på 4,11 prosent, mot referanseindeksens 8,15 prosent. Årsaken er at fondet har en betydelig lavere rentedurasjon, ifølge forvalteren.

– I norske kroner har det europeiske fondet gitt en avkastning på 5 prosent etter avgifter så langt i år, som for denne typen fond er veldig sterkt, nettopp fordi vi ser på den absolutte, ikke den relative avkastningen, understreker Dankel.

Mener fleksibilitet er nøkkelen

Finansavisen har i flere artikler i år omtalt de til dels skyhøye multiplene på aksjesiden i en rekke selskaper som gjerne kategoriseres som fornybare og bærekraftige.

Børsfavoritten Tomra hadde eksempelvis en P/B på over åtte og P/E på over 50 tidligere i år, mens fornybarselskaper som Nel, Scatec Solar, Scanship og Bonheur er blant aksjene med sterkest utvikling.

På kredittsiden har eksempelvis utvalget av grønne obligasjoner vokst betydelig de seneste årene.

Dankel mener fleksibilitet er nøkkelen for å lykkes i denne utviklingen der det ser ut til at stadig mer kapital går inn i fornybare og bærekraftige selskaper, slik at man ikke låser seg fast i visse rammer med begrenset handlingsrom.

– Vi har fleksibilitet med tanke på allokering, noe som er helt sentralt. Dette er ikke et grønt obligasjonsfond, men vi skal lete i alle mulige sektorer og kan gå inn i ulike kapitalstrukturer, sier han.

– Hvis vi i enkelte tilfeller finner en utsteder vi liker med flere utestående obligasjoner, men mener selskapets grønne obligasjon handler til en for lav rente, kan vi også velge en av de andre obligasjonen, selv om de ikke er grønne, legger han til.

Unntak fra regelen

Fondet lanseres ifølge Dankel i en tid der holdningen til banken i utgangspunktet er at man skal redusere antallet fond, fremfor å lansere nye.

– I dette tilfellet er det imidlertid annerledes, fordi bærekraft og fornybar energi er veien fremover, sier han.

Han ser imidlertid problematikken i lys av hvitvaskingssaken som har preget banken i mediebildet de seneste årene.

– Jeg har fått mange spørsmål fra kunder, og har også spurt meg selv, om jeg som tror på eierstyring og bærekraft kan være ansatt i Danske Bank i lys av denne saken. Samtidig er dette en satsing vi dro i gang før all medieomtalen og vi konsentrerer oss om å være en del av løsningen fremfor problemet, sier han.

Danske Bank har vært i hardt vær de seneste årene som følge av hvitvaskingsskandalen etter at avisen Berlingske i mars 2017 avslørte store pengepasseringer gjennom Estland-filialen. Overføringene fulgte ikke prosedyrene for å avsløre hvitvasking og kan ha ført til at milliarder av kroner ble hvitvasket fra blant annet Russland og Aserbajdsjan.

I forrige uke bekreftet Danske Bank til avisen Børsen at banken har innført ansettesesstans i alle avdelinger som følge av økte kostnader tilknyttet bekjempelse av hvitvasking og finansiell kriminalitet.

Dankel fikk på sin side to nyansatte i avdelingen på plass rett før ansettelsesstansen ble innført.

– En av de to blir min co-manager, mens den andre skal jobbe med kredittanalyse. Vi skal fokusere på vår jobb med å implementere den nye globale strategien, sier han.