Credit Suisse: Selskaper med kvinnelige ledere gir bedre avkastning

Å ha flere kvinner i beslutningstagende roller kan gi bedre avkastning, ifølge Credit Suisse.

KVINNELIG LEDER: Her konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen. Foto: Iván Kverme

I sin «Gender 3000» rapport har Credit Suisse funnet en sammenheng mellom selskaper med kvinnelige ledere og avkastning i aksjemarkedet over tid.

Dataene som har blitt analysert baserer seg på 3.000 selskaper spredt over 56 land mellom 2012 og august i år. Til tross for at analytikerne ikke klarte og tilegne årsak og effekt fant de en sterk korrelasjon mellom en mangfoldig ledelse og kursutvikling.

Fem prosent bedre så langt i år

Ifølge rapporten har selskaper med mer enn 20 prosent kvinneandel i ledelsen så langt i år utkonkurrert selskaper med mindre enn 15 prosent kvinneandel med hele fem prosent. Rapporten understreker videre at det ikke er en ettårseffekt ettersom grafen som strekker seg tilbake til 2010 fra og med 2012 viser samme trend.

Kursutvikling "Gender 3000" Foto: Credit Suisse

Norge på topp

Norge, Frankrike og Belgia er de tre landene med høyest kvinneandel i selskapsstyrer.

Filippinene, Thailand og Australia har høyest andel av kvinnelige ledere, mens Japan Sør Korea og India har den laveste.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker