Axactor styrer fortsatt unna pantesikringer

Axactor prøver seg på «sikrede krav», men det skal ikke forstås som «pantesikrede krav», understreker Axactor-sjef Endre Rangnes.

KREVER INN: Axactor og Endre Rangnes. Foto: Iván Kverme

Da Axactor i begynnelsen av denne uken kjøpte en portefølje med 7.000 krav i Italia, økte innkreveren sine sikrede krav tilsynelatende betydelig.

Men payment plans secured against promissory notes skal ikke forstås som pantesikringer, sier konsernsjef Endre Rangnes:

– Dette skal forstås som at det er en fastsatt betalingsplan for skyldnerne, og den italienske ordningen forenkler de legale prosessene betydelig. Om skylder ikke betaler, vil vi kunne gå til rettslig inkasso umiddelbart med denne avtalen på plass, sier han.

Ifølge Rangnes er de 7.000 kravene, og den totale utestående balansen på 60 millioner euro, bestående av usikrede lån og usikrede konsumlån.

– Vanligvis kan det gå opp til 1.000 dager før man får gjennom legale krav mot skyldner i Italia. Det er langt mer tungvint enn i eksempelvis Spania. Her i Norge kommer man gjennom de legale kravene mellom 180 til 365 dager.

Lite pant

– Utgangspunktet for den italienske betalingsordningen er en avtale som er inngått mellom skyldner og kreditor. Erfaringen viser at skyldneren i langt høyere grad overholder forpliktelsene i en slik avtale sammenlignet med en regulær betalingsplan. For skyldneren er det en fordel å ikke bli kategorisert som betalingsudyktig selv om man har en forfalt, ubetalt gjeld, så lenge vedkommende overholder avtalen, sier Rangnes.

«Sikrede krav» klinger ikke nødvendigvis så godt i aksjemarkedet som omkranser innkreverne Axactor og B2Holding. I mars ble B2Holding-aksjen omsatt for oppunder 15 kroner. Siden er 70 prosent av egenkapitalprisingen radert ut.

Fallet skyldes i blant annet at B2Holding har hatt uflaks med et et kroatisk hotell som ikke har latt seg selge like raskt som ønsket og kraftige nedskrivninger i sine pantesikrede porteføljer. 

Fra før har det aller meste av Axactors portefølje, som pr. juni var på omkring 1,1 milliarder euro, vært usikret. Kun 3,9 prosent av totalkravene har vært sikret, og alle de pantesikrede kravene er plassert i Spania. De kommer i tillegg til eiendomsmassen som Axactor har kjøpt i samarbeid med investor John Fredriksen.

– Vi har ytterst få pantesikrede krav, og de vi har er små enheter. De stammer fra bankers privatkundesegment, og er ikke bedriftslån. På den måten blir vi ikke like sårbare om enkelte krav tar noe lengre tid å få realisert, og prosessen for inntredelse i pantet er forholdsvis enkel sammenlignet med store bedriftslån.

Spansk eiendomskonge

Axactor har noe originalt som innkrever kjøpt panteobjektene av spanske banker, som Axactor videreselger. I fjor høst toppet porteføljen seg på 7.400 leiligheter. Men selv om drøyt 5.100 spanske leiligheter inkluderes, var kun 13,5 prosent av Axactors totalportefølje i sommer pantesikret, ifølge konsernsjef Rangnes.