Gullkjøp fra innsidere

Flere innsidere har gjort svært gode kjøp på Oslo Børs i år. Innsidekjøp basert på nyheter kan være et godt signal, sier professor Thore Johnsen.

POTENSIELT GODE SIGNALER: Men en kan ikke bli lett rik av å følge lett tilgjengelige signaler, mener Thore Johnsen. Foto: Helen Benedicte Røstum
Finans

Flere innsidere har gjort gode kjøp på Oslo Børs i år. I juli kjøpte for eksempel styreleder Birger Steen i Nordic Semiconductor aksjer for 1 million kroner. Siden har kursen steget over 37 prosent.

Daværende Avance Gas-sjef Christian Andersen kjøpte aksjer for 1,1 millioner kroner i mars.  En drøy måned senere kom meldingen om at han sluttet i selskapet. Da hadde aksjen steget 38 prosent (kursen har siden doblet seg og vel så det). 

Hver lørdag oppdateres Innsideporteføljen i Finansavisens lørdagsmagasin. Porteføljen er satt sammen av fem aksjer, valgt ut basert på børsmeldinger om innsidekjøp fra selskapenes ledelse og styre. Både Avance Gas og Nordic Semiconductor har bidratt sterkt til at porteføljen har steget 38 prosent i år, mot en oppgang i hovedindeksen ved Oslo Børs på 12,9 prosent (avkastningstall basert på oppdateringer fredager klokken 12).

KJØPTE I AVANCE GAS: Daværende sjef Christian Andersen. Foto: Håkon Sæbø

Siden 1996 har Innsideporteføljen slått markedet i 18 av 24 år.

– Kjøper i selskaper de har tro på

Finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole tror ikke at resultatene til Innsideporteføljen kan brukes til lett å bli rik, men mener likevel at det kan lønne seg å følge med på innsidekjøp.

– Det er morsom helgelesning. Men er det mulig? Har jeg tro på det? Det har jeg selvfølgelig ikke, sier han om Innsideporteføljens resultater.

– Det vil si: Jeg tror du har funnet det du har funnet. Men jeg tror ikke du har funnet en måte som gjør at en lett blir rik. Offentlig tilgjengelig informasjon kan umulig være så lønnsomt.

Han synes også at fem aksjer i porteføljen er et for lavt tall.

Johnsen tror likevel at meldinger om innsidekjøp kan være grunnlag for gode kjøp for andre investorer.

– Innsiderne kjøper aksjer i selskaper de kjenner og som de tror på. Går det dårlig, går det ikke bare dårlig med jobben, men med porteføljen også, sier han.

– Kjøper innsiderne på gode nyheter, eller dårlige nyheter, kan det være et potensielt godt signal. Hvis en begrenser antall innsidekjøp man ser på gjennom kvalitetsortering, altså etter kvalitativt fornuftige kriterier, så bør det være mulig å oppnå en god avkastning med mindre risiko. Men noen superavkastning tror jeg ikke på.

Johnsen påpeker også at noen innsidere kan være fristet til å kjøpe aksjer som støttekjøp i et selskap som sliter.

KJØPTE I NORDIC SEMICONDUCTOR: Styreleder Birger Steen.

– Hvis du har veldig stor eksponering, kan støttekjøp være nyttig. «Nå brenner det, nå kan det være smart å kjøpe».

Slike innsidekjøp vil det være farlig for andre investorer å følge.

Professor Espen Eckbo har tidligere gått gjennom samtlige innsidetransaksjoner på Oslo Børs og funnet ut at det ikke ga noen merverdi å følge dem: Oslo Børs var effisient.

– Jeg tror heller ikke på den konklusjonen, sier Johnsen.

– Det ble brukt et altfor stort nett. Det er bedre å bruke hodet og ha strenge kriterier for hva som er gode signaler og hva som er mindre relevante signaler.

Ser etter aktive kjøp

Hans Thrane Nielsen, sjef for norske aksjer i Storebrand Asset Management, følger selv med på innsidekjøpene til norske innsidere. Han ser særlig etter kjøp som bærer preg av aktive valg.

Programmessige kjøp, kjøp etter kalenderen, er mindre interessante, mener han.

FORETREKKER AT INNSIDERE KJØPER: Hans Thrane Nielsen, Storebrand Asset Management. Foto: Ivan Kverme

At ingen i ledelsen eier aksjer er også et sterkt signal, mener Thrane Nielsen.

– Når styremedlemmer, konsernsjef eller konserndirektører ikke eier aksjer, er det et sterkt signal om at noe ikke stemmer, sier han.

– Et styremedlem som ikke eier aksjer er et styremedlem på samme måten som en pingvin er en fugl.

Et styremedlem som ikke eier aksjer er et styremedlem på samme måten som en pingvin er en fugl
Hans Thrane Nielsen, Storebrand Asset Management

Han liker at Orkla har vedtektsfestet at styremedlemmene må eie aksjer.

– I Norge må du melde fra om innsidekjøp umiddelbart. Det er en god regel. I andre land kan du vente i flere dager, påpeker Storebrand-forvalteren også.

– Stort uutnyttet potensial

«I Nordic-styret er vi opptatt av selskapets produkter, planer og resultater. Nordic Semiconductor er allerede verdensledende innen Internet of Things, men har samtidig stort uutnyttet potensial, og dette var også temaene for vår kapitalmarkedsdag denne uken,» skriver Steen i en SMS til Finansvisen.

«Selv har jeg ikke så mye mer å si enn at jeg er veldig fornøyd med styret vi har samlet, og at det er oppmuntrende at ikke bare jeg selv, men også våre nye styremedlemmer har uttrykt tro på selskapet gjennom aksjekjøp denne uken.»