Øystein Stray Spetalen og Vistin Pharmas oljeveddemål har gjort en helomvending

I januar hadde Vistin Pharma et urealisert tap på over 100 millioner kroner på oljederivater. Nå er tapet redusert til «bare» 22 millioner kroner.

STØRST: Investor Øystein Stray Spetalen er største aksjonær, og kontrollerer i overkant av 18 prosent av aksjene gjennom Saga Tankers og Ferncliff. Foto: Iván Kverme
Finans

Legemiddelselskapet Vistin Pharma floppet fullstendig med sin satsing på oljetrading, og i januar i år la selskapet ned tradingavdelingen etter at det urealiserte tapet hadde oversteget 100 millioner kroner på få måneder. 

Tidligere trading-sjef Torbjørn Kjus og Kenneth Tveter måtte forlate selskapet, men Spetalen & co. valgte å beholde derivatene på prisforskjellen mellom oljeproduktene ICE Low Sulphur Gasoil og Singapore Fuel Oil 380, med et samlet volum på 150.000 tonn.

Det har vist seg å være et smart trekk. Takket være en urealisert gevinst på 66,7 millioner kroner i tredje kvartal, er tapet nå blitt redusert til 22,1 millioner.

FORTSATT MED: Tidligere trading-sjef i Vistin Pharma, Torbjørn Kjus, har fortsatt klokkertro på oljederivatene, og eier aksjer for rundt en halv million kroner. Foto: Eivind Yggeseth

– Jeg har ikke full oversikt lengre, fordi det er noen av posisjonene som er blitt forandret. Men ut i fra posisjonene vi satt på, er disse nå enda litt bedre enn ved slutten av tredje kvartal. Men jeg vil tro at de fortsatt er litt i minus, sier Akers sjeføkonom og IR-sjef Torbjørn Kjus.

Han eier rundt 50.000 aksjer i Vistin Pharma, som etter dagens kurs er priset til en halv million kroner.

Tror på kursoppgang

Kjus påpeker at prisforskjellen mellom tung- og lettolje har økt i løpet av høsten. Fredag ettermiddag ble Vistin Pharma handlet til 10,15 kroner.

– Jeg tror aksjekursen har enda mer å gå på. Hvis spreadene fortsetter å gå ut, kan man nærmest bare telle krone for krone oppover på hva som burde være verdien av Vistin Pharma, sier han, og legger til:

– Jeg tror at den videste delen av spreaden fortsatt er foran oss. Siden jeg tror det, er jeg ikke villig til å selge aksjene mine ennå.

Fra desember til april forfaller kontrakter for 15.000 tonn i måneden, mens de siste 75.000 tonnene forfaller i desember 2020.

Sterkt vekst

Selv om mange forbinder Vistin Pharma med luftig oljetrading, er fortsatt selskapets hovedgeskjeft å produsere metformin, som brukes til behandling av diabetes 2.

Vistin Pharma

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter68,052,5
EBITDA10,71,8
Resultat før skatt76,5−3,8
Resultat etter skatt59,6−2,9

I tredje kvartal omsatte selskapet for 68 millioner kroner, noe som 31 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 10,7 millioner kroner, mot 1,8 millioner kroner i fjor.

– Vi er veldig tilfredse med resultatene, og det er spesielt gledelig at vi nå har levert to sterke kvartaler på rad for farmasi-virksomheten. Vi er også fornøyde med utviklingen i oljederivatposisjonene, der vi forventer positiv utvikling etter at de nye IMO 2020-reguleringene trer i kraft fra 20. januar til neste år, sier adm. direktør Kjell-Erik Nordby i Vistin Pharma.

SJEFEN: Adm. direktør Kjell-Erik Nordby i Vistin Pharma er fornøyd med utviklingen i farmasidelen. Foto: Eivind Yggeseth

Han påpeker at salget av metformin økte med 14 prosent, mens en bedre produktmiks og en svekket krone bidro til å løfte topplinjen.

Ønsker høyere kapasitet

Legemiddelselskapet solgte 930 tonn metformin i tredje kvartal, og på slutten av året venter Vistin Pharma at produksjonskapasiteten skal økes til 3.300 tonn på årlig basis. Et effektivitetsprogram er imidlertid igangsatt for å øke kapasiteten til mellom 3.500 og 3.800 tonn på sikt.

Øystein Stray Spetalen er største aksjonær, og kontrollerer i overkant av 18 prosent av aksjene gjennom Saga Tankers og Ferncliff.

– Hvordan opplever dere investorinteressen?

– Det er ok interesse, spesielt for oljederivatene, sier Nordby.

Tykk lommebok

Ved utgangen av kvartalet hadde Vistin Pharma en kontantbeholdning på 305 millioner kroner og null rentebærende gjeld. Til sammenligning prises selskapet til 450 millioner kroner på Oslo Axess.

– Har dere planer om å gjøre noe med kontantbeholdningen deres? 

– Det har vi ingen kommentar til for øyeblikket, sier Vistin Pharma-sjefen.

øystein stray spetalen
spetalen
vistin pharma
farmasi
aksjer
oslo børs
olje
trading
Nyheter
Finans
Børs