Berge Gerdt Larsens Independent Oil & Resource gjør emisjon med 90 prosent rabatt via faks til Kypros

Berge Gerdt Larsens gjør ny dumpingemisjon i Independent Oil & Resources. Aksjonærer bes ta kontakt på telefaks til Kypros. Avstår de, blir de ruinert.

SEND FAKS: Hovedeier Berge Gerdt Larsen i det superlikvide selskapet Independent Oil & Resources gjør emisjon til dumpingkurs uten prospekt eller tegningsblankett. Interesserte bes sende faks til Kypros. Foto: Ivan Kverme
Finans

Fredag gjorde Independent Oil & Resources emisjon - til dumpingkurs på 1 krone aksjen. Bokførte verdier er mellom 6 og 7 kroner. Virkelig verdi er kanskje 10.

Berge Gerdt Larsen skriver ikke prospekt og har ikke laget tegningsblankett. Investorer som ikke har fulgt med på børsmeldingene for unoterte aksjer blir ruinert. 

Det er sikkert lov å gjøre emisjoner på denne måten, men for aksjonærene blir det veldig dyrt å reise på ferie i 14 dager
Aksjonær 1

De som har fått med seg dumpingemisjonen, bes kontakte selskapets kontor i 205 Christodoulou Chatzipavlou, Loualloupis Court, Office 401 i Limassol på Cypros. Via telefaks, ifølge børsmeldingen. Eventuelt e-post til en «info»-adresse.

Bunnsolid og likvid

Independent Resources er storaksjonær med 46 prosent av aksjene i børsnoterte Petrolia. Selskapet har bokført egenkapital på 213 millioner kroner hvorav 36 millioner står i banken og 41 millioner er store, børsnoterte aksjer.

Det er en voldsom rabatt. Du skal ikke være rakettforsker for å se hva som skjer her
Aksjonær 1

Selskapet er med andre ord både bunnsolid og likvid. Til tross for det har de gjort stadige emisjoner til dumpingkurser - til 4 kroner aksjen og til 2,50 kroner aksjen. Men fredagens emisjon ble gjort til bare 1 krone aksjen - rabatten er trolig på nærmere 90 prosent.

I dag er det 34 millioner aksjer i selskapet. Emisjonen vil medføre hele 25 millioner nye aksjer - med andre ord nærmere en dobling av antall aksjer.

Største eier er Berge Gerdt Larsens Increased Oil Recovery med 49,6 prosent av aksjene. Han kommer garantert til å tegne for sin andel samt sin andel av alle aksjene som medeierne glemmer å tegn.

500 aksjonærer utelatt

Selskapet har 650 aksjonærer, men bare 149 av dem fikk mulighet til å delta i dumpingemisjonen. Skjønt selv de 149 skal være våkne for å få med seg emisjonen, for normalt våkne investorer Finansavisen har vært i kontakt med har oversett dumpingemisjoner fra Independent Oil & Resources.

Selskapet har mye likvider i balansen og kan bare selge av aksjeporteføljen sin hvis de trenger penger
Aksjonær 2

– Jeg så emisjonen tilfeldigvis i forrige uke. Du må følge godt med på OTC-melding. Det er sikkert lov å gjøre emisjoner på denne måten, men for aksjonærene blir det veldig dyrt å reise på ferie i 14 dager, sier én av aksjonærene til Finansavisen.

Denne gangen unngikk han å bli vannet ut. Det har ikke alltid vært slik.

– Det er en voldsom rabatt. Du skal ikke være rakettforsker for å se hva som skjer her.

Gratis lunsj for de våkne

Aksjer som ikke blir tegnet, blir fordelt til de andre tegnerne i henhold til sin pro rata eierandel. For de store aktørene i selskapet, blir det å regne som en gratis lunsj.

Kursen er satt til et attraktivt nivå, dels for å tiltrekke flere aksjonærer enn i tidligere emisjoner
Jan Egil Moe, styreleder

– Det er hyggelig å kjøpe 6 kroner for 1 krone, sier en investor til Finansavisen.

En annen aksjonær har sett seg grundig lei av de stadige dumpingemisjonene i selskapet.

– Selskapet har mye likvider i balansen og kan bare selge av aksjeporteføljen sin hvis de trenger penger. I stedet gjør emisjoner til én krone når verdiene er 7-8 kroner, sier en annen han.

Porteføljen inneholder aksjeposter i American Shipping Company, DNO, BW Offshore, Scatec Solar, Norwegian, Kværner, Norsk Hydro, Storebrand, Austevoll, Avance Gas, Easybank, Aker Solutions, Flex LNG, Golden Ocean og Odfjell.

I tillegg kommer unoterte aksjer og den store aksjeposten i Petrolia.

Vil ha med flere av aksjonærene

Styreleder Jan Egil Moe skriver følgende i en tekstmelding til Finansavisen:

«Kursen er satt til et attraktivt nivå, dels for å tiltrekke flere aksjonærer enn i tidligere emisjoner, men mest til et nivå som styret anser å gi størst mulig sannsynlighet for å få gjennomført emisjonen».

Finansavisen konfronterte ham to ganger med problematikken rundt utvanning av aksjonærer, men Moe kommenterte ikke dette direkte. Han skriver at de 149 aksjonærene som har mulighet til å tegne utgjør 99,8 prosent av aksjekapitalen.

Begrunnelsen for at selskapet må gjøre emisjon når de har balansen full av likvide aksjeplasseringer og kontanter i banken er at selskapet ifølge Moe «planlegger ytterligere investeringer».

petrolia
independent oil & resources
berge gerdt larsen
jan egil moe
Nyheter
Finans
Olje