Bertel O. Steen-familien etablerer «family office» med eksterne forvaltere

Bertel O. Steen-konsernet har etablert BOS Kapital for å investere i selskaper i det norske small- og mid-cap markedet. Og porteføljen er allerede på en milliard.

JOBBER BREDT: Etter Haakon Jensens (t.v.) inntreden for å styre investeringene, har BOS Kapital sett på over 40 selskaper, og har kommet langt med et par av disse. Selskapet har omtrent 300 millioner kroner for øyeblikket, før nye innskudd fra Steen-familien. Foto: Iván Kverme
Finans

Det familieeide Bertel O. Steen-konsernet, som blant annet er importør og forhandler av Peugeot og Mercedes, har siden 2008 levert et samlet overskudd på 2,42 milliarder kroner.

Og med store overskudd skapes det ofte et luksusproblem, nemlig forvaltningen av overskuddskapitalen.

– Eierne kunne enten forvalte pengene hver for seg eller samlet. Vi valgte å sidestille forvaltningen med eierskapet i bilkonsernet for å kunne bygge en kraftfull investeringsenhet med riktig kompetanse. Vi går samlet inn for en felles forvaltning, sier Marius B. Steen, som er en av ti eiere av toppselskapet Bertel O. Steen Holding.

Den nåværende porteføljen inneholder verdier rundt 1 milliard kroner, hvor det er omtrent 300 millioner kroner i «tørt krutt», før eventuelle nye innskudd fra eierne og verdiutvikling i porteføljen.

Kopierer ikke Investinor

BOS Kapital skal være en slags hybrid mellom et ordinært «family office» og et fond, hvor hovedfokuset er «lovende selskaper» blant små- og mellomstore bedrifter, primært i Norge. Bedriftene det skal investeres i bør også ha internasjonale skaleringsmuligheter, i tillegg til å være lønnsomme. 

Og for å lede milliardsatsningen ble Haakon Jensen ansatt. Han var tidligere toppsjef i det statlige venturefondet Investinor, med ansvaret for en portefølje på 4,2 milliarder kroner.

– Det er viktig at det er vekstselskaper, og vi vil ikke gå inn i tyngre restruktureringer, sier Jensen, som vil lede teamet som i dag teller tre personer.

Tidligere finansdirektør i FSN Capital, Stian Skrefsrud, får ansvaret får finansene mens Magnus Naume er plukket fra corporate finance-avdelingen til meglerhuset ABG Sundal Collier.

SATSER: Magnus Naume (t.v.) er plukket fra corporate finance-avdelingen i meglerhuset ABG Sundal Collier, mens tidligere finansdirektør i FSN Capital, Stian Skrefsrud (midten), får ansvaret får finansene. Medeier og styremedlem i BOS Holding, Marius B. Steen, representerer familien som styrerepresentant i BOS Kapital.. Foto: Olav Gram Degnes

– Vil strategien være relativt lik som i Investinor?

– Både òg. Noen parametre er like, men strategien er rettet mot langsiktig utvikling av mer modne selskaper med en etablert lønnsomhet, sier Jensen.

50-100 millioner kroner

Et typisk selskap Jensen og teamet kan vurdere å investere i har normalt en omsetning mellom 50 og 500 millioner kroner. I tillegg bør selskapet være eksponert i et marked med solide vekstdrivere.

For å finne slike selskaper forteller Jensen at man gjerne ser på generell industri, B2B service, helse eller TMT (telekom, media og teknologi).

– Hvor stor vil en normal investering være?

– I hovedsak mellom 50 og 100 millioner kroner, sier Jensen, og legger til at eierandelen vil variere mellom 15 og 100 prosent.

– Hva kan dere bidra med som eiere?

– Langsiktig verdiutvikling organisk og strukturelt. Vi har bred erfaring fra PE-miljøer i teamet, men vi vil ha en høyere fleksibilitet enn disse typisk har.

Etablert portefølje

Porteføljen som ble overført til BOS Kapital består av selskaper som allerede omsetter for over 800 millioner kroner.

I 2007 kjøpte Steen-familien skoprodusenten Viking Footwear. Selskapet eier hele verdikjeden med både design, markedsføring og salg. Omsetningen ligger rundt 500 millioner kroner.

Selv om selskapet har hatt en formidabel utvikling siden overtagelsen, er det ingen planer om å selge denne virksomheten.

– PE-aktører har en åpen plan om å selge seg ut i løpet av fem til syv år, vi er motsatte: Vi kan eie, i det lange løp, så lenge vi mener vi er riktig eier, sier Steen, som også er styremedlem i BOS Holding.

I tillegg til Viking eier BOS selskapene Bertel O. Steen Power Solutions, Bertel O. Steen Airport Solutions og Bertel O. Steen Defence & Security.

BOS Kapital

  • Investerer i små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial.
  • Selskapene har oftest en omsetning mellom 50 og 500 millioner kroner.
  • Investeringen vil oftest være mellom 50 og 100 millioner kroner med en eierandel mellom 15 og 100 prosent.
  • Har et langsiktig eierperspektiv.
  • Styret ledes av Thomas Øybø.
  • Styremedlemmer er: Marius B. Steen, Preben Steen, Anne Lise Meyer, Rikke T. Reinemo og Dag J. Opedal.
bos kapital
bertel o. steen
haakon jensen
investeringer
forvaltning
marius steen
Nyheter
Finans