Christen Sveaas med drømmetreff i biotek – har gjort åttegangeren

Investor Christen Sveaas har mangedoblet pengene sine i Kappa Bioscience. Nå selger han alt og innkasserer en gevinst på 340 millioner kroner.

TRAFF BLINK: Investor Christen Sveaas har god grunn til å smile etter å ha gjort en kule på K2-vitaminer. Foto: Per Martin Norli
Finans

I Forskningsparken i Oslo har Kappa Bioscience utviklet et K2-vitamin som er blitt god butikk for Christen Sveaas.

For rundt seks år siden kom investoren inn på eiersiden, og siden den gang har investeringen gitt en avkastning på nesten åtte ganger investert kapital, noe som tilsvarer en annualisert årlig avkastning på rundt 44 prosent.

Tirsdag formiddag sendte Kistefos ut en børsmelding hvor det står at investeringsselskapet har solgt alle aksjene i Kappa Bioscience med en regnskapsmessig gevinst på 340 millioner kroner.

– Vår forretningsidé er å kjøpe og utvikle selskaper, for deretter å selge hvis riktig anledning byr seg. Vi har vært aktivt inne i Kappa Bioscience siden vi kjøpte oss opp i selskapet og tok over forvaltningen fra Springfondet i 2013. Med strategisk og organisk vekst har selskapet etterhvert utviklet seg svært godt, og det er trist å skille lag med et slikt selskap og flinke ansatte. Som investeringsselskap må vi innimellom selge gode selskaper, og da ligger det i kortene at vi er fornøyd med prisen, sier investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos, og legger til:

– På denne investeringen gjør vi nesten åtte ganger investert beløp, og da ble det riktig tidspunkt for å ta gevinst.

Ved utgangen av 2018 eide Kistefos i overkant av 53 prosent av aksjene i biotekselskapet.

Vekstmaskin

Kappa Bioscience ble startet av Inger Reidun Aukrust og Marcel Sandberg i 2007, begge med doktorgrad i organisk kjemi. Etter at duoen hadde klart å fremstille et syntetisk K2-vitamin, ble det søkt om patentbeskyttelse i 2008.

Siden den gang har pilene pekt oppover for biotekselskapet. I 2018 omsatte Kappa Bioscience for 164 millioner kroner, opp fra 107 millioner året før. Bunnlinjen vokste i samme periode fra 7 til 15 millioner kroner.

GRÜNDERNE: Inger Reidun Aukrust og Marcel Sandberg i Kappa Bioscience. Foto: Ivan Kverme

I årsberetningen skriver styret at veksten for kosttilskuddsprodukter var god i 2018.

«Vi tar sikte på å øke vår markedsandel også i 2019, og på den måten få en vesentlig bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten som ble bygget opp i 2017. I tillegg vil effekten av videre prosessutvikling øke bruttomarginene».

For å øke lønnsomheten skal selskapet investere ytterligere i produksjonskapasitet, samt i delvis automatisering og optimalisering av prosessene i konsernets produksjonsvirksomhet.

Verdinedgang i Advanzia

I en investorpresentasjon fra 14. august i år skriver Kistefos at konsernets verdijusterte egenkapital er estimert til 4,8 milliarder kroner ved utgangen juni. Til sammenligning opererte investeringsselskapet med en reell egenkapital på 5,4 milliarder kroner ved årsskiftet i fjor.

Grunnen til nedjusteringen av egenkapitalen er investeringen i kredittkortbanken Advanzia, som er Sveaas' største enkeltinvestering.

For å verdivurdere banken benytter selskapet en P/E-multippel tilsvarende gjennomsnittet av konsensus­estimatene for Bank Norwegian, Komplett Bank, Resurs Bank og TF Bank.

Ved utgangen av fjoråret var multippelen på 7,9, mens nå er den blitt nedjustert til 7,4 ganger forventet inntjening i 2019. Markedsverdien av investeringsporteføljen har imidlertid økt fra 7,3 til 7,5 milliarder kroner.

I tillegg til Advanzia Bank eier Kistefos 78,3 prosent av aksjene i offshorerederiet Viking Supply Ships, 75 prosent i tørrlastrederiet Western Bulk Chartering, 100 prosent i bredbåndsselskapet NextGenTel og like mye i opplysningstjenesten 1881.

I høst anslo Kapital Christen Sveaas' formue til 5,6 milliarder kroner, en økning på 100 millioner fra samme tid i 2018.

Aktiv i obligasjonsmarkedet

I månedsskiftet april/mai utstedte Kistefos et usikret obligasjonslån på 1 milliard kroner, for å refinansiere eksisterende obligasjonslån. Noen måneder senere, nærmere bestemt i august, var Sveaas igjen ute i obligasjonsmarkedet.

Investoren hentet 350 millioner kroner, som ble plassert til tre måneders Nibor pluss 5 prosentpoeng med ventet forfall 10. mai 2023.

Sveaas har en lang historie med å skape store verdier ved børsnoteringer, salg av og nedsalg i selskaper. Siden 2013 har salg av selskaper og virksomheter gitt brutto gevinster på rundt 4,4 milliarder kroner, ifølge presentasjonsmaterialet selskapet har utarbeidet.

Deler av dette beløpet er brukt til å styrke balansen og redusere gjelden. I samme periode har Kistefos mottatt rundt 2 milliarder kroner i utbytte.

christen sveaas
kistefos
kappa bioscience
vitamin k2
gunnar jacobsen
inger reidun aukrust
marcel sandberg
Nyheter
Finans