Slyngstad blir fornybarsjef, sier nei til Saudi-olje

NBIM-sjef Yngve Slyngstad skal i stedet bli fornybarsjef. Og Oljefondet deltar ikke i børsnoteringen av oljegiganten Saudi Aramco.

GÅR AV: Yngve Slyngstad finner seg ny jobb i Oljefondet. Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) og hovedstyret må finne ny NBIM-sjef. Foto: Jone Frafjord
Finans

Torsdag i forrige uke passerte Oljefondet – Statens pensjonsfond utland – 5.000 milliarder kroner i ren avkastning. Fredag passerte fondets samlede størrelse 10.000 milliarder kroner, og samme dag sa Yngve Slyngstad opp jobben som NBIM-sjef.

Han skal i stedet lede Oljefondets portefølje for fornybare infrastrukturinvesteringer, med base i London.

Zero fryder seg

– Jøss. Det må jeg si er en veldig god nyhet, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen Zero, om Slyngstads nye ansvarsområde.

– Det borger for at de har tenkt gjennom dette ordentlig.

NBIM legger opp til at rundt 1 prosent av fondet skal være plassert i fornybarinvesteringer mot slutten av kommende strategiperiode, 2020–2022.

– JØSS: Marius Holm i Zero er gledelig overrasket over at Yngve Slyngstad skal konsentrere seg om fornybar energi i Oljefondet. Foto: Eivind Yggeseth

– Det er en bra start. Så tenker jeg at det på sikt kan satses høyere, sier Holm.

– Det handler ikke bare om NBIM, men om å finne nye verktøy. Mer av utenlandsformuen kan investeres i mer operative fond, slik at NBIM ikke bare blir eier, men operativ partner, som Norfund.

Nei takk til Saudi-olje

Samtidig kommer ikke NBIM til å delta i det som kan bli en av tidenes største børsnoteringer, i oljeselskapet Saudi Aramco. Børsnoteringsprosessen begynner søndag.

– Saudi-Arabia er ikke en del av vår referanseindeks. Vi har noe investeringer der som en del av fremvoksende markeder-porteføljen, men fordi dette er et stort selskap, vil det ikke være en naturlig del av disse investeringene i mindre selskaper gjennom disse eksterne mandatene, sier Slyngstad.

Det er opp til Finansdepartementet å bestemme om Saudi-Arabia skal bli en del av NBIMs referanseindeks.

Saudi Aramcos verdi anslås av Bloomberg til 1.100 milliarder dollar, men kronprins Mohammed bin Salman skal ha et ønske om å verdsette selskapet til minst 2.000 milliarder dollar – eller drøye to oljefond.

1 prosent av selskapet skal selges til eksterne investorer før nyttår, og ytterligere 1 prosent neste år. Over tid skal denne andelen opp til 5 prosent. Største børsnotering hittil er 25 milliarder dollar (kinesiske Alibaba i 2014).

– Beste året i fondets historie

– Jeg hadde tenkt at det var et egnet tidspunkt til å si billioner, men vi holder fast på 10.000 milliarder, sier Slyngstad om passeringen av Oljefondets store, runde beløp.

I tredje kvartal isolert oppnådde fondet en avkastning på 1,6 prosent, på linje med markedet. Fondet har i år hatt en avkastning på 1.200 milliarder kroner.

– Det kan bli det beste året i fondets historie, sier Slyngstad.

– Det slående er den enorme betydningen som avkastningen av dette fondet har for norsk økonomi nå. Hvis dette året slutter slik det ser ut i dag, vil vi i fem av de siste syv årene ha hatt en verdiøkning i fondet på 1.000 milliarder kroner pluss. 

Det innebærer mer enn 30 prosent av et fastlands-BNP på 3.000 milliarder kroner. Ved utgangen av tredje kvartal sto effekten av svakere krone for akkumulert 1.500 milliarder kroner av fondets verdi.

Fondets løpende inntekter – som aksjeutbytter, renteinntekter, leieinntekter – har steget til 250 milliarder kroner, og har også vært høyere enn statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Disse løpende inntektene er også mye mer stabile.

Det mest illustrerende er at realavkastningen overstiger bruken av oljepenger, mener Slyngstad.

– Vi brukte de første 25 årene til å bygge opp en velferdsstat og en oljeindustri. Og vi har brukt en betydelig andel av oljepengene også de siste årene, sier han.

– Likevel er fondets realavkastning, altså avkastning utover bevaringen av verdiene, mer enn samlet bruk av oljepenger i femti år. 

Fondets realavkastning, altså avkastning utover bevaringen av verdiene, er mer enn samlet bruk av oljepenger i femti år.
Yngve Slyngstad

Æren for det tilfaller norske politikere, mener Slyngstad.

Symbolsk valg av dag

Han sa opp jobben som NBIM-sjef fredag, samme dag som Oljefondet første gang passerte 10.000 milliarder kroner.

– Hvor utløsende var de 10 billionene?

– Det er et passende tidspunkt av mange grunner. Men akkurat dette: det var litt symbolsk å velge den dagen, ja, sier Slyngstad.

Han ble sjef for NBIM 1. januar 2008.

Det vil ikke være noe krav til den nye sjefen å være norsk, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Norsk språk er ikke et strikt kriterium. Men personen bør definitivt være kjent med og ha gode kunnskaper om samfunnet vårt. Han eller hun bør være i stand til å snakke norsk, eller i det minste skandinavisk.

Olsen antyder at beslutningen om ny sjef kan komme til våren.

yngve slyngstad
øystein olsen
nbim
marius holm
zero
saudi aramco
fornybar energi
kvartalsrapport
Nyheter
Finans
Børs