Folketrygdfondet tjente 6 milliarder i tredje kvartal

SLO MARKEDET: Adm. direktør Kjetil Houg, Folketrygdfondet. Foto: Jone Frafjord
Finans

Statens pensjonsfond Norge hadde en avkastning på 2,4 prosent og et resultat på 6 milliarder kroner i tredje kvartal 2019, opplyser forvalter Folketrygdfondet.

 Ved utgangen av tredje kvartal var avkastningen 9,1 prosent. Kapitalen var 261 milliarder kroner.

Folketrygdfondet slo markedet med 0,2 prosentpoeng i tredje kvartal, med meravkastning i både aksjer og obligasjoner, og med 0,5 prosentpoeng i årets tre første kvartaler samlet. Siste ti år er avkastningen 9,3 prosent årlig, 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet.

kjetil houg
folketrygdfondet
Nyheter
Finans