Instabank vil hente penger

Instabank har engasjert SpareBank 1 Markets for mulig utstedelse av subordinert kapital i form av et evigvarende fondsobligasjonslån og / eller ansvarlig obligasjonslån, avhengig av markedsforhold.

Det skriver selskapet i en melding torsdag.

Lånene vil ha første innløsningsrett for utsteder etter minimum fem år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.

Utstedelsene er godkjent av bankens generalforsamling og banken har søkt tillatelse til utstedelse av Finanstilsynet, opplyses det.