Millionærvenner jobber for Henning Solberg

– Henning Solberg er heldig som har tålmodige kreditorer, sier rallypappa og IT-millionær Morten Østberg. Vennene hjelper, men tar også grep.

– UKONVENSJONELT: – Dette har vært en veldig ukonvensjonell løsning, men jeg har tro på at vi skal få noe ut av det, sier Morten Østberg som har overtatt Henning Solbergs DekkNor-aksjer i håp om å bygge opp verdier som skal nedbetale Solbergs gjeld. Foto: Roland Berg Lie
Finans

Morten Østberg ble søkkrik på salget av Norsk Data Senter. Hele 25 millioner kroner av pengene har gått til lån til Henning Solberg. Men Østberg, som er faren til rallykjører Mads Østberg, har for lengst tatt grep som skal sikre deler av pengene.

– Henning er heldig som har tålmodige kreditorer, for dette har vært en veldig ukonvensjonell løsning, men jeg har tro på at vi skal få noe ut av det, sier Morten Østberg.

Men Østberg er langt fra alene på kreditorlisten. Her er Ronny Hushovd, Leif Nilsen, Ramiz Safdar, Thor Åge Pedersen, DekkNor og flere andre – deriblant sitt eget rallyteam i England, M Sport.

Jeg er en god kompis av Henning, og vi hjelper til så godt vi kan
Leif Nilsen

Legger man på bankgjelden på toppen, summerer det seg til rundt 100 millioner kroner – da uten at pengene lillebror Petter Solberg har bidratt med er regnet inn.

Henning Solbergs gjeld

KreditorBeløpKommentar
Morten Østberg25

Solberg bekrefter gjeld*

Ronny Hushovd4,2

Solberg bekrefter gjeld*

Leif Nilsen10

Solberg bekrefter gjeld*

Ramiz Safdar11,5

Konkursbegjæring

Thor Åge Pedersen6

Solberg bekrefter gjeld*

Petter Solberg10Softlån
M Sport England7
DekkNor Norge6

Bekreftet av Østberg*

Arving2

Avvist av Solberg

Andre3
Stavangerhus2

Oppgitt i årsrapport

Bankgjeld17

Solberg bekrefter gjeld*

Total gjeld103,7

* Bekreftet gjeld, men ikke beløp

Gode millionærvenner

En annen Henning Solberg har lånt penger av er Gatebil-gründer og treningssenter-millionær Leif Nilsen fra Asker. Det skal handle om rundt 10 millioner kroner, og pengene skal tilbakebetales om mindre enn to måneder. Nilsen ønsker ikke å kommentere gjeldskrisen rundt Henning Solberg til avisen, men lar seg sitere på følgende:

– Jeg er en god kompis av Henning, og vi hjelper til så godt vi kan. Ellers har jeg ingen kommentar.

DEKKHOTELL: DekkNor skal være en del av løsningen for Henning Solberg etter at Morten Østberg har overtatt Solbergs aksjer. Her er Solberg sammen med Ramiz Safar, som har begjært ham konkurs med et krav på 11,5 millioner kroner. Foto: NTB Scanpix

Tidligere har Thor Hushovds bror, Ronny Hushovd tatt utlegg i Henning Solbergs eiendom og tre luksusbiler. Utleggsforretningen beløper seg til 4,2 millioner kroner. Også han har gjort det klart at han fortsatt er en god venn av Solberg.

DekkNor skal dekke gjelden

Det gjelder også den største kreditoren, Morten Østberg.

– Jeg kan bekrefte at jeg har et låneforhold til Henning Solberg. Jeg har en, hva skal jeg si, ukonvensjonell sikkerhetsløsning. Jeg har overtatt DekkNor-aksjene hans. Det skjedde den 1. januar i år. Det er der løsningen ligger, sier Morten Østberg til Finansavisen.

Etter det Finansavisen kjenner til skal Østbergs lån til Solberg være rundt 25 millioner kroner. Østberg ønsker ikke å kommentere beløpet.

Det er en spesiell måte å løse låneforhold på
Morten Østberg

Det er imidlertid ikke slik at aksjeverdien av Solbergs 67 prosents eierskap i DekkNor har en verdi som tilsvarer verdien av lånet. Planen er at aksjeverdien på sikt skal tilsvare lånet.

– Ja, aksjene tjener til dekning for lånet. I tillegg har jeg overtatt et prosjekt som er vesentlig mindre. De to løsningene er med på å gi sikkerhet for låneforholdet mellom meg og Henning, sier Østberg.

Han legger til at lånet ikke er forfalt, og at han føler han har kontroll på situasjonen.

– Kan du bekrefte at ditt lån til Solberg er på 25 millioner kroner?

– Jeg vil ikke kommentere det, men det kan hende det kommer frem.

– Spesiell løsning

Østbergs plan er at dekkhotellet DekkNor skal utvikle seg så godt at det løser gjeldsskvisen han og Solberg er kommet i.

– Det er en spesiell måte å løse låneforhold på, men løsningen skal gi den effekten det skal ved å bruke litt tid på det. DekkNor har et potensial i selskapets store dekkhotell, men vi har måttet strukturere selskapet for å realisere potensialet. Vi har måttet rydde opp, men nå driver vi DekkNor med gode løpende resultater.

– Hva skjer hvis DekkNor blir så mye verdt som du håper?

– Vi har tatt pantet ved overtagelse av Henning Solbergs aksjer, så aksjene er nå eiet av oss, men vi har en avtale der selskapet skal kapitaliseres gjennom salg eller en annen slags kapitalisering.

– Vil Henning Solberg kunne få noe ut av det hvis dere lykkes?

– Vi har en delingsavtale selv om vi eier aksjene og vil fortsette å gjøre det. Avtalen gir helt klart oss den oppsiden, men Henning får en andel som vil gå til dekning av resten av lånet, og kanskje blir det også en oppside igjen til ham.

– Hva er tidsperspektivet på realisering av verdien i DekkNor?

– Tidsperspektivet er pluss minus tre år. Vi er på skjema, sier Østberg.

– Da får Henning sin andel som går til dekning av kravet, og kanskje blir det også noe til overs, sier Østberg.

DYR SATSING: Henning Solbergs rallysatsing har vært dyr, og rundt 10 millioner kroner ble finansiert av lillebror Petter Solberg. Foto: OZAN KOSE

Ulovlig lån hos DekkNor

Men Solbergs forhold til Østberg og DekkNor stopper ikke ved lånene fra Østberg. Solberg har også tatt lån fra DekkNor – sågar ulovlige lån. I hvert eneste regnskap DekkNor har avlagt siden 2013 opplyses det i notene at det er gitt lån i strid med loven til én av aksjonærene. 

Det vises til at lånet går ut over fri egenkapital og at det ikke er stillet sikkerhet for lånet. Østberg bekrefter at det omtalte lånet er til Henning Solberg.

– Ja, det må være Hennings selskap. Det er ingen andre aksjonærer vi har noen fordring mot.

Etter det Finansavisen kjenner til skal DekkNors krav mot Solberg være rundt 6 millioner kroner.

– Jeg vil ikke kommentere fordringens størrelse, sier Østberg.

Østbergs låneforhold til Solberg omfatter også et annet selskap, Stavangerhus. 

I Stavangerhus-regnskapet for 2018 fremkommer det at selskapet har gitt et lån til Henning Solberg, og at dette lånet utgjør 2 millioner kroner.

Thor Aage Pedersen fra Tana har også gitt Solberg lån. Det bekrefter Solberg. Lånet skal utgjøre rundt 6 millioner kroner. Også Solbergs bilteam i England, M Sport, skal ha krav mot Solberg. Beløpet skal utgjøre rundt 7 millioner kroner.

Kan han bevise solvens?

Flere andre personer skal også ha lån til Solberg, deriblant en kjent arving. Solberg avviser dog at han skal ha lån hos denne personen. Det han ikke bekrefter er banklånene. SpareBank 1 Midt-Norge og Askim & Spydeberg Sparebank har pant for over 30 millioner kroner. Solberg avviser at gjelden overstiger 17 millioner.

Solberg har flere næringsengasjementer, som Chriblo, Zonda og Sol Hus i Skien samt Stavangerhus med Østberg, samt den nye restauranten Sanoma. 

Mandag gjelder det å overbevise retten om at det er store verdier her.

Mer konkret er familiegården i Spydeberg på 400 mål. Solberg selv hevder verdien er 25 millioner. Dertil kommer hans tre luksusbiler, en Mercedes SLR McLaren som er verdt over 2 millioner. Dertil en Porsche til 2 millioner og en Mercedes S-klasse til rundt millionen.