Anker og krever at Henning Solberg legger frem selvangivelsen

Henning Solberg ble ikke slått konkurs fordi Ramiz Safdar ikke hadde bevis for at han hadde mer gjeld enn eiendeler. Nå anker Safdar, og krever Solbergs selvangivelse fremlagt.

TAPTE, MEN FØLER HAN VANT: Ramiz Safdar og advokat Eric Augustin Krogh under rettsmøtet til behandling av konkursbegjæring for Henning Solberg. Foto: Ole Berg-Rusten
Finans

Henning Solberg slås ikke konkurs. Det melder advokat Hans Kristian Skarpholt på vegne av sin klient Henning Solberg.

Ifølge Skarpholt la retten til grunn et mellomværende på 2,5 millioner kroner mellom partene. Ramiz Safdar begjærte konkurs med et krav på 11,8 millioner kroner.

Jeg kom godt ut av dette. Det eneste som manglet var at jeg måtte fremprovosere selvangivelsen hans, så jeg kommer til å anke kjennelsen til lagmannsretten
Ramiz Safdar

- Jeg er kjempeglad. Da er jeg ferdig med den saken, sier Henning Solberg.

KNEPEN SEIER: Henning Solberg sammen med sin advokat Hans Kristian Skarpholt. Solberg unngikk konkurs foreløpig, men retten mente han hadde så mye ansvar selv at han måtte dekke saksomkostningene selv. Foto: NTB Scanpix

Safdar kjører på videre

Mannen som begjærte Henning Solberg konkurs er ikke skuffet.

- Jeg kom godt ut av dette. Det eneste som manglet var at jeg måtte fremprovosere selvangivelsen hans, så jeg kommer til å anke kjennelsen til lagmannsretten, sier Ramiz Safdar.

- Det eneste som manglet var at selvangivelsen var blitt lagt frem. Dommeren kan ikke slå ham konkurs når han ikke kan se at han er insolvent, sier Safdar som ikke har noen planer om å gi seg.

- I god tid før saken ba vi Solberg legge frem selvangivelse, hvor mye inntekt og hvor mye gjeld han har. Solberg hadde ingen dokumentasjon på tallene.  Vi mener dommeren har vurdert dette feil, hvilket gir oss grunnlag for anke til lagmannsretten, sier Safdar.

- Jeg er også kjempefornøyd med at retten kom frem til at det ikke var stillet sikkerhet for kravet. 

- Og dommeren mener i tillegg at Solberg har en stor del av skylden for at det kom til sak.

- Jeg vil nå også ta ut stevning for å få dom på alle de andre kravene mot Solberg. Da vil jeg bevise at det er jeg som har betalt regningene hans, sier han.

Retten: Begge har ansvar

I kjennelsen heter det at forholdet mellom de to er lite oversiktlig, noe begge parter har ansvar for. Retten påpeker at det er konkursrekvirenten som har bevisbyrden, og det bemerkes at Solberg ikke har erkjent å være insolvent.

Jeg er kjempeglad. Da er jeg ferdig med den saken
Henning Solberg

Når Safdar ikke har kunnet vise til at det har vært avholdt utleggsforretninger eller arrester de seneste tre månedene mener retten det kreves klar sannsynlighetsovervekt for å fastslå insolvens.

Kravet som ble gjort gjeldende til slutt var på 4,05 millioner kroner, og retten var enig med Safdar i at han hadde oppfylt beviskravet på noe over 2,5 millioner kroner av dette kravet. Dette kravet skriver dommeren at er forfalt.

Den resterende delen av kravet knytter seg til fakturaer og overføringer uten nærmere dokumentasjon, ifølge kjennelsen. 

Henning Solberg og hans advokat Hans Kristian Skarpholt har anført at Safdar skal ha hatt pant i en hytteeiendom på Norefjell. Retten var ikke enig med dem om det, og klarte ikke finne sannsynlighetsovervekt for dette.

Insolvens eller ikke?

Det avgjørende spørsmålet er om fant at Solberg var insolvent, hvilket innebærer både at han hverken har likviditet eller verdier som overstiger gjelden.

Familiegården i Spydeberg er heftet med 36,7 millioner kroner, hvorpå Solbergs advokat fremholdt at reell gjeld var på 17 millioner, og at verdien av eiendommen var høyere.

Det ble også fremholdt at Solberg var involvert i flere prosjekter, deriblant et leilighetsprosjekt. Retten understreker at det er saksøker som må bevise at Solberg er insolvent, og retten mener det ikke er klar sannsynlighetsovervekt for dette. Dermed måtte ikke retten ta stilling til hvorvidt Solberg hadde likviditet eller ikke. 

Safdar hadde ikke bevis for at Solberg hadde mer gjeld enn eiendeler.

Noen klar seier er det dog ikke for Solberg. Han skulle i utgangspunktet ha dekket sine saksomkostninger fra Safdar, men retten kommer til at også Solberg må kunne bebreides, og følgelig må hver part dekke sine kostnader.