Eksplosiv vekst for «grønne» obligasjoner

– Grønne obligasjoner er nå et reelt marked og ikke bare et nisjeprodukt, erklærer Philip Asp i Nordea.

UTSTEDET «GRØNNE» LÅN: En av Teekays oljetankere. Foto: AFP

– Etterspørselen etter «grønne» obligasjoner har gjennomgått et eksplosivt skifte, melder Philip Asp, som leder Nordeas gruppe for obligasjoner og derivater.

I Sverige står denne typen verdipapirer for en femdel av obligasjonsmarkedet, dobbelt så mye som for et år siden.

SER STERK TREND: Philip Asp, som leder Nordeas gruppe for obligasjoner og derivater. Foto: Nordea

«Et reelt marked»

– I Norge er tempoet i skiftet enda høyere, og selskaper som Teekay, Entra, Norske Tog og nå NorgesGruppen benytter seg av «grønne» obligasjoner, fortsetter Asp.

– «Grønne» obligasjoner er nå et reelt marked og ikke bare et nisjeprodukt.

Nordeas obligasjonssjef regner dessuten med at trenden vil forsterke seg, som følge av en holdningsendring blant investorene.

– De er rett og slett blitt mer vant til produktet, samtidig som det skjer en tydelig dreining mot bærekraft i finanssektoren og næringslivet, utdyper han.

Renten ikke viktigst

Ifølge Asp skjer dette, til tross for at renten på «grønne» lån til tider er lavere enn for tilsvarende ordinære obligasjoner.

– Pris er selvfølgelig viktig, men det er ikke en definerende faktor her, sier han.

– I utgangspunktet vil ikke «grønne» obligasjoner nødvendigvis ha lavere renter, men når tilbudet av slike lån er lavt i forhold til etterspørselen, kan utstederne få gode betingelser.

Asp konstaterer at markedet heller ikke avhenger av offentlige subsidier eller avgiftsfordeler. I EU-systemet fokuseres det imidlertid på å flytte mer kapital til bærekraftige investeringer, og dette bidrar til å skape økt interesse blant investorene.

De store dominerer

Store aktører som European Investment Bank, Verdensbanken og amerikanske Fannie Mae står fortsatt for de største utstedelsene, ifølge Asp.

På bedriftssiden er store energi- og eiendomsselskaper særlig aktive, mens kjøperne typisk er globale forvaltere som BlackRock og Amundi.

– Også nordiske aktører som Storebrand er blitt betydelige på kjøpssiden, legger Asp til.

– Fokus på bærekraft er blitt mainstream, og stadig flere ønsker å vise overfor sine kunder at de tar dette på alvor.