Sparebanken Vest har mottatt forhåndsvarsel fra Finanstilsynet

FRA FINANSTILSYNET: Sparebanken Vest har mottatt forhåndsvarsel om bankens MREL-krav. Her ved Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Emil Weatherhead Breistein

Sparebanken Vest har mottatt forhåndsvarsel om minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) fra Finanstilsynet, opplyses det i en børsmelding.

«MREL-kravet er satt til 32,9 % av justert risikovektet engasjementsbeløp. Kravet er basert på bankens balanse pr. 31. desember 2018, og hensyntatt tilgjengelig ansvarlig kapital i banken, medfører det et foreløpig beregnet behov for konvertibel gjeld på NOK 10 651 millioner», skriver banken.

De påpeker at bankens MREL-krav i varselet er gjort gjeldende fra 31. mars 2020, mens kravet til etterstillelse skal oppfylles innen 31. desember 2022.

«Fram til dette tidspunktet kan banken benytte seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år som er utstedt før 1. januar 2020 til å oppfylle kravet», skriver Sparebanken Vest.

Banken vil ifølge meldingen legge frem for Finanstilsynet en plan for oppfyllelse av kravet om etterstillelse innen 31. mars 2020. Det endelige, presise etterstillelseskravet skal etterleves ved utgangen av 2022.