Shelterwood søker friske skudd i skogen. Men Anders Øynes i Norsk Skogkapital vil ikke tilføre mer kapital nå

Norske skogeiere har store ambisjoner for sitt ferske venturefond, men hittil er bare 15 millioner kroner satt i arbeid.

VIL FINNE FRISKE SKUDD I SKOGEN: – Nå har vi kraften til å ta nye industrielle initiativer i en tidlig fase, sier Anders Øynes, adm. direktør i Norsk Skogkapital. Foto: Anders Horntvedt

Finansavisen skrev i oktober 2018 at statlige Investinor er gått sammen med Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog om å opprette det nye investeringsselskapet Shelterwood, som har fått tilgang til 48 millioner kroner.

Fra starten var det klart at ambisjonene var store fra skogeiernes side.

Bak Norsk Skogkapital står Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, Allskog og AT Skog.

Dette er vårt bidrag og verktøy for å utvikle ny industri
Anders Øynes, Norsk Skogkapital

I investeringsstrategien til Norsk Skogkapital heter det at selskapet skal investere i «norsk trebasert industri som har en nasjonal interesse».

– Katalysator og drahjelp

– Målet med Norsk Skogkapital er å sikre eller utvikle industri som har stor betydning for hele skog- og trenæringen i Norge. Da kan vi heller ikke spre kapitalen på for mange, eller små selskaper, understreker Anders Øynes (52), adm. direktør i AT Skog og Norsk Skogkapital.

48 millioner kroner er imidlertid ikke mer enn at det holder til en velutstyrt enebolig på Oslo vest.

Etter ett år har selskapet investert i tre tidligfaseselskaper.

* Termowood i Hurdal i Akershus. Bedriften produserer byggmoduler som er basert på isolerte massivtreelementer. Ny produksjonslinje ble åpnet i september. Shelterwood har gått inn med rundt 5 millioner kroner.

* Saga Wood baserer seg på en teknologi, Termo 2.0, som kan konkurrere med tradisjonell impregnering. Behandlingen øker treets stabilitet med opptil 80 prosent og reduserer treets evne til å ta opp fukt og vann med opptil 50 prosent. Shelterwood har gått inn med rundt 8 millioner kroner.

* Norsk Ved tilbyr kortreist ved til privatkunder gjennom sin egen teknologiplattform som knytter sammen leverandører og kunder. Tanken er å bli vedbransjens svar på Uber. Shelterwood har gått inn med rundt 2 millioner kroner.

Tilsammen har altså Shelterwood gått inn med 15 millioner kroner. Det innebærer at 33 millioner kroner står på konto som tørt krutt til nye investeringer.

– Vi har som mål å opprette en tidligfaseportefølje på mellom seks og åtte selskaper. Tanken er at det skal bli begynnelsen på noe større.

– Vi må begynne et sted

Øynes opplyser at eierne av Shelterwood ikke har planer om å hente mer kapital nå.

– Vi har bestemt oss for å ha de 48 millioner kronene tilgjengelige. Dette er vårt bidrag og verktøy for å utvikle ny industri. Vi har flere henvendelser fra selskaper som ønsker at vi skal investere, men foreløpig har vi ikke gått inn i flere, sier han.

– Hvordan skal dere reindustrialisere Norge med 48 millioner kroner?

– Det skal godt gjøres med det beløpet, men vi må begynne et sted. Håpet er at dette fondet kan være en katalysator og drahjelp. Da kan vi som representerer mer enn 80 prosent av avvirkningen i Norge gjøre skogen til noe mer enn en råvarekilde gjennom økt lokal verdiskapning, svarer Øynes.

– Hvordan ser Norsk Skogkapital og Shelterwood ut om fem år?

– Først må vi få modellen til å fungere. Når vi ser at ting begynner å gå bra, kan vi ta dette et steg videre og justere ambisjonsnivået.

– For omtrent ett år siden hadde vi ikke noe Shelterwood eller Norsk Skogkapital. Nå har vi kraften til å ta nye, industrielle initiativer i en tidlig fase, sier han.

– Er noen av porteføljeselskapene deres en børskandidat om tre år?

– Det er alltid drømmen å få til den typen løft. Vi er realistiske og vet hvor tøft det er med tidligfaseselskaper, men ambisjonene er store på vegne av selskapene vi er med i og jobber sammen med, sier han.