Etterlyser ESG-standarder

I 2019 slo bærekraftstrenden for alvor inn over finansmarkedene. For neste år ønsker ekspertene standardisert rapportering slik at alle snakker om det samme.

– For tre år siden skjønte ikke investorene hvorfor vi brukte FNs bærekraftsmål, og hva som var poenget med det, sier Reynir Indahl, managing partner i oppkjøpsfondet Summa Equity. 

Han er gjest i Økonominyhetens julespesial om bærekraftige investeringer sammen med Thina Saltvedt, sjefsanalytiker for bærekraftig finans i Nordea.

Da Summa Equity startet opp i 2016 opplevde Indahl at han måtte forklare at bærekraftsmålene identifiserte ulike problemområder verden må løse.  De seneste par årene sier Indahl han har opplevd et stort skifte i hvordan mange tenker rundt bærekraftige investeringer og at investorene begynner å bli bekymret i en verden med høy gjeld og lav vekst. 

– Noe er trygt i en usikker verden, vi går fra syv til ni milliarder mennesker, vi trenger mer mat, vi går tom for ressurser og vi blir eldre og sykere. Vi har noen megatrender som er sikre i en usikker verden, sier Indahl. 

Problemløsning

Indahl mener heller ikke det kun er fordi det ser bra ut på papiret at bærekraftige investeringer er blitt populært.

– For våre investorer så har har de alle sammen kun mandat på å skape best mulig risikojustert avkastning. Det er det eneste mandatet de har, det eneste som er viktig for dem. Likevel vil de investere i dette.

Han påpeker at PE-industrien historisk har gått gjennom ulike faser.

– Dit vi beveger oss nå, er bort fra å kunne være agnostiske til hva som skjedde i samfunnet, fordi det ikke påvirket det finansielle resultatet. Det gjør det nå. Nå begynner klimahensyn å påvirke blant annet forbruksvaner, sier Indahl.

– Nå holder det ikke lenger å bare utelate eller selge seg ut av en del selskaper som gjør de tingene vi ikke liker. Nå begynner det å kreves at det investeres i selskaper som løser bærekraftsmålene, påpeker Saltvedt. 

– ESG er ikke dyrt

Under Investordagen arrangert av Hegnar Media i juni gikk investor Øystein Stray Spetalen hardt ut mot mot såkalte ESG-aksjer (environmental, social and governance) som i løpet av året er blitt svært populært og sammenlignet utviklingen med den man så under dotcom-boblen. 

Indahl sier han ikke opplever at selskapene Summa kjøper opp er blitt noe dyrere i det siste. 

– For veldig mange av dem så er det ingen andre som har banket på døren, så vi opplever ikke at vi betaler noe mer for våre selskaper enn om vi ikke hadde fulgt denne strategien og vi synes mange av disse sektorene, for eksempel søppel og gjenvinning, er grovt underpriset i forhold til vekstmulighetene det er fremover, sier han. 

Rapporteringsjungelen

– Det er lett å si at ESG-aksjer er overpriset, jeg synes ikke det da har man ikke helt forstått hva man skal lete etter, sier Indahl som mener man må lære seg å skille klinten fra hveten.

For å få til det må man finne ut hva ESG betyr for de ulike selskapene og en mulighet til å sammenligne dem. 

– Utfordringen er at man har ingen standarder som er globale i dag som gjør det lett å sammenligne. Det er ingen lik måte å rapportere på. Ulike ratingselskaper har ulike ratinger på de samme selskapene, så hvem skal man høre på, spør Saltvedt.

Hun legger til at EU for tiden jobber med et regelverk for standardisert bærekraftsrapportering.

– Det er viktig med mye tydeligere reguleringer, i dag er det ingen krav om hva man er nødt til å levere på, sier Saltvedt som venter at dette vil modnes de neste fem årene. 

Hun fremhever også at det kan være ressurskrevende for små - og mellomstore bedrifter å starte med bærekraftsrapportering, og mener blant annet bransjeorganisasjonene bør komme på banen.

– Med mer åpenhet og transparens kan vi også forhindre en boble, sier Saltvedt.