Enighet om hovedavtalen i finans

Flere viktige endringer.

ENIGHET: Om hovedavtalen i finans. Her Peggy Hessen Følsvik fra LO. Foto: NTB scanpix

Etter forhandlinger i går og i dag ble det oppnådd enighet om endringer i Hovedavtalen med henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet, skriver Finans Norge på sine hjemmesider torsdag. 

Det anbefalte forslaget skal behandles i organisasjonene før det får virkning. Denne fristen er satt til 21. januar.

– Etter Finans Norges mening er forhandlingsresultatet et viktige skritt for å få til en modernisering av vårt avtaleverk, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder Runa Opdal Kerr.

Blant de viktigste endringene er det ifølge Finans Norge innført en bestemmelse om plassfratredelse i forkant av en eventuell streik, slik andre tariffområder har. 

Dette innebærer blant annet at navnelister på et mulig streikeuttak skal overleveres med minst 14 dagers varsel.

Les mer her.

– Et langt stykke videre

Vanligvis fører hovedavtaleforhandlinger kun til mindre endringer i avtaleverket, men resultatet i år innebærer ifølge LO flere viktige justeringer.

– Jeg synes vi har kommet et langt stykke videre på viktige punkter, sier Peggy Hessen Følsvik i LO i en kommentar på LOs hjemmesider. 

– Vi har kommet videre i arbeidet med å harmonisere avtaleverket. Dette har vært et strategisk arbeid fra LO Finans sin side gjennom mange år, og lå også til grunn for konflikten i 2018, føyer hun til.

Les mer her.