Har Røkke-aksje som klar favoritt

Selv om Aker BP-verdiene falt med 15 milliarder i 2018 ble ikke Kjell Inge Røkkes verdier barbert med mer enn 4 milliarder. Med en nettoformue på 36 milliarder kroner er Røkke en av norges rikeste menn. Men hvor tjener han pengene sine?

SLÅTT BØRSEN: Kjell Inge Røkkes børsnoterte industri- og investeringsselskap Aker ASA har i de siste 10 årene levert en bedre avkastning på investert kapital enn både Oslo Børs og oljeprisen. Foto: Lise Åserud
Finans

Nesten samtlige av Aker-selskapene fikk det tøft i 2018, hvor Aker BP alene mistet 15 milliarder i markedsverdi. Når Røkkes formue likevel ikke faller mer enn den gjør, så skyldes det én ting: at verdiene han nå prøver å skape gjennom oljeleting i Afrika i år blir verdsatt mange, mange ganger høyere enn i fjor.

Det nærmeste man kommer deltagelse i investor Kjell Inge Røkkes lommebok er derfor trolig Aker-aksjen. Men i tillegg til at man deler opp- og nedturer i Aker med Røkke er det ifølge Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities tallene som gjør at han er positiv til å eie den:

– Aker-aksjen handles med 25 prosent rabatt til markedsverdien av selskapets eiendeler, har levert 19 prosent årlig avkastning de seneste 10 årene og vil ha en kjempegod kontantstrøm fremover, sier analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities.

Kristiansen anbefaler aksjen, men er i en prosess med å oppdatere kursmålet.

Aker omfatter eierskapet i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine. I tillegg inngår oljeselskapet Aker Energy i Ghana og softwareselskapet Cognite.

ANBEFALER KJØP: Analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities.

Bedre avkastning enn Oslo Børs

– Godkjennelse av planene i Ghana har tatt lenger tid enn planlagt, men kommer sannsynligvis på plass snart. Dette vil være positivt for Aker, som også kan nyte godt av økt oppmerksomhet rundt Cognite i 2020, sier Kristiansen.

Han hevder også at aksjemarkedet undervurderer Aker-systemets evne til å skape store verdier over tid. 

– Gjennom de seneste ti årene har aksjen levert en avkastning på 19 prosent i året, som for eksempel er nesten dobbelt så høyt som Oslo Børs på 10 prosent over samme periode, sier han, og legger til:

– Dette er spesielt imponerende sett i lys av den store eksponeringen selskapet hadde mot oljeservice når de gikk inn i nedturen. 

Akers oljeselskap har etter fusjonen med BP blitt en av de største operatørene på norsk sokkel. I meglerhusets regneark står eierskapet i Aker BP for rundt 65 prosent av bruttoverdiene i Aker ASA.

– Gjennom Aker BP har dette blitt transformert til oljeproduksjon med høy margin. Dette er også hovedforklaringen på at Aker i år vil motta 50 kroner i utbytte pr. aksje fra sine investeringer, som sannsynligvis vil splittes 50/50 mellom utbytte til Aker-aksjonærene og nye investeringer, sier Kristiansen.