Satser på at russiske småsparere går på børs

Russland var aksjemarkedet som steg mest i 2019. Økt russisk aksjesparing kommer til å være temaet i år, tror East Capital-forvalter.

RUSSISKE PROSENTER: Moscow City i Moskvas finansstrøk. Foto: Dreamstime Foto: Dreamstime

Aksjemarkedene som steg mest i 2019, målt i dollar, var Russland (+56 prosent), Hellas (+50 prosent) og Romania (+40 prosent). Alle er aksjemarkeder som East Capital-forvalter Jacob Grapengiesser er eksponert mot.

East Capitals globale emerging markets-bærekraftsfond er ett år gammelt og har 60 millioner euro under forvaltning, mens Russland-fondet har en historikk på 22 år og har 500 millioner euro under forvaltning. I tillegg forvalter Grapengiesser East Capital Øst-Europa, samt eksterne mandater for blant annet Oljefondet.

– Jeg venter en inntjeningsvekst på rundt 15 prosent i fremvoksende markeder i år, sier han.

Dessuten ser Grapengiesser muligheter for at den amerikanske dollaren er ved toppen, noe som i så fall er bra for fremvoksende markeder.

Fra innskudd til aksjer?

Endrede sparevaner vil drive aksjemarkedet i år, spår Grapengiesser. Dividendeyielden i russiske aksjeselskaper har steget til 7 prosent. Samtidig har innskuddsrenten i banken falt fra 10–12 prosent til 5 prosent.

– 70 prosent av russernes sparing er bankinnskudd. 13 prosent er cash, sier Grapengiesser.

Regjeringen gir nå skattefordeler ved aksjesparing.

– Det er ikke vanskelig å tenke seg at 10 prosent av bankinnskuddene på 480 milliarder dollar flyttes til aksjer. Til sammenligning er fri flyt i det russiske aksjemarkedet på 240 milliarder dollar, sier Grapengiesser.

– Dette kommer til å være temaet i år.

Aksjemarkedet i Russland er relativt lavt priset, men spørsmålet har alltid vært hva som skal være katalysatoren for høyere prising.

SATSER I ØST: Jakob Grapengiesser, forvalter i East Capital. Foto: Jone Frafjord

– Dette er katalysatoren, sier East Capital-forvalteren om økt sparing i aksjer.

Bedre selskapsstyring

Seneste fem år er det russiske aksjemarkedet opp 113,3 prosent (målt i dollar), mens Grapengiessers Russland-fond er opp 122,9 prosent i samme periode.

– Halvparten av oppgangen kom i 2019. I januar kom den første reverseringen av sanksjoner mot Russland, sier Grapengiesser.

Største risiko er at noe hender med Putin. Det er han som holder systemet i sjakk
Jacob Grapengiesser

Gazprom og andre olje- og gasselskaper mer enn doblet seg, dels takket være høyere energipriser. Men litt bedre selskapsstyring bidro også, ifølge Grapengiesser.

– Russland er et av de bedre markedene for corporate governance i vekstmarkedene, mener han.

– Staten har tvunget de største selskapene til å betale utbytte.

Noe bedre relasjoner med Ukraina har også hjulpet aksjemarkedet, ifølge Grapengiesser.

Han betegner risikoen som stabil. Selv inflasjonen har falt til rekordlave 3 prosent.

– Hva er største risiko? 

– Største risiko er at noe hender med Putin. Det er han som holder systemet i sjakk, sier Grapengiesser.

– Det består av ulike fraksjoner som ikke liker hverandre. Putin kan balansere hardliners fra gamle KGB mot mer liberale krefter. På sikt er også oljeprisen en risiko.