Gullår for Oslo kommune-pensjoner

Oslo Pensjonsforsikring hadde i 2019 sitt beste år siden 2003, og passerte 100 milliarder kroner i forvaltning.

HØY AVKASTNING, LAV DURASJON: Lars Haram, investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring. Foto: Jone Frafjord

– Vi tok litt mer risiko enn gjennomsnittet i fjor, med noe mer i aksjer, sier investeringsdirektør Lars Christian Haram i Oslo Pensjonsforsikring.

– Vi har også veldig gode resultater fra vår aktive forvaltning på tvers av alle aktivaklasser. Vi var ikke redde da markedet falt i mai, men satt gjennom det.

Selskapet er eid av Oslo kommune og har foruten kommunen selv blant annet Ruter, Oslo universitetssykehus og Det norske teatret på kundelisten.

Avkastningen i 2019 var 10,3 prosent, det høyeste siden 2003 og opp fra 2 prosent i 2018. Dermed steg forvaltningskapitalen til 104 milliarder kroner. Meravkastningen i aksjer, sammenlignet med globale aksjer, var 3,4 prosentpoeng.

– Siste fem år har vi en avkastning på 6,4 prosent i snitt. Det er vi godt fornøyd med, sier Haram.

– Det er bedre enn mange innskuddsordninger med 60 prosent aksjer har.

Avkastningsgarantien ligger på 2,6 prosent. Høyere avkastning enn det går enten til å bygge opp buffere eller til å redusere kostnadene for eierne.

Lav durasjon

Oslo Pensjonsforsikring har kun rundt 20 prosent i aksjer, samt 20 prosent i eiendom, 10 prosent i illikvide plasseringer, inkludert infrastruktur, og rundt halvparten plassert i lån og obligasjoner.

– Allokeringen mellom aktivaklasser har vært relativt stabil de siste årene, sier Haram, som betegner durasjonen (vektet gjennomsnittlig løpetid i porteføljen) som relativt lav: 1–1,5 år i porteføljen sett under ett, 3–4 år i renteporteføljen isolert.

– Pensjonssparing er et langsiktig formål. Hvorfor har dere relativt lav durasjon?

– Akkurat nå er rentene flate og lave, etter noen år med lavere renter. Vi får ikke mer i retur ved å øke durasjonen, og er usikre på om det er noe å hente på å ligge langt, sier Haram.

– Vi har også en veldig solid kapitalsituasjon. Vi er blant Europas mest solvente livselskaper med god avkastning og stabile buffere.

Spent på illikvide

Haram er forsiktig med å mene noe om rentenivået.

– Vi skal levere god, bærekraftig avkastning over tid. Det gir lave, stabile personalkostnader for Oslo kommune. Det sikrer gode pensjoner og at Oslo kommune har råd til å gjøre andre gode ting, sier han.

– Vi har langsiktige og profesjonelle eiere og kunder. At de er langsiktige har bidratt til suksessen. Det er forskjell på å tenke på neste kvartal og å tenke fem til ti år frem.

Det er spennende å se om illikviditetspremien holder seg
Lars Haram

– Og hva tenker du når du tenker fem til ti år frem?

– De siste ti årene har vært preget av fallende renter. Det er mindre sannsynlig at de skal falle like mye de neste ti årene. sier investeringsdirektøren.

– Det blir et spennende tiår preget av geopolitikk, der Kina reiser seg som verdensmakt og det blir større oppmerksomhet rundt det grønne skiftet. Jeg venter stor teknologisk utvikling innenfor energiproduksjon.

Han er også spent på utviklingen i illikvide plasseringer.

– Fryktelig mye penger har gått inn i illikvide fond. Det er spennende å se om illikviditetspremien – meravkastningen ved å plassere i illikvide investeringer – holder seg. Foreløpig gjør den det, men det er noe vi følger med på, sier han.