Pengebingen vokser i Storebrand

Storebrand er supersolid, men skuffer likevel markedet som hadde håpet på et større utbytte.

SÅ MYE MER: Storebrand Konsernsjef Odd Arild Grefstad (t.h.) i samtale med analytiker Vegard Toverud (t.v.) og banksjef Marius Bretteville i Handelsbanken (i midten) ved en kvartalspresentasjon i 2016.  Foto: Iván Kverme

Privatpersoners sparing og bedrifters kjøp av pensjonsordninger pumper opp pengebingen i Storebrand. Ved utgangen av 2019 var forvaltningskapitalen kommet opp i 831 milliarder kroner etter en økning på 18 prosent gjennom fjoråret.

Det er trolig godt nytt for PE-aktøren EQT som for en knapp måned siden meldte om kjøp av 2,5 prosent av Storebrand.

Misset på utbytte

Livselskapet har varslet at det skal betale ut utbytte ved en solvens II-grad over 150 prosent, og at det vil vurdere ekstraordninære utbytter ved en solvensgrad over 180 prosent.

Ved en solvensgrad over 150 prosent heter det seg at de ordinære utbytte skal være på minst 50 prosent av overskuddet, og minst på høyde med det det var det foregående året. For regnskapsåret 2018 betalte Storebrand ut et utbytte på 3 kroner pr. aksje.

For 2019 betaler livselskapet ut et utbytte på 3,25 kroner, noe under analytikernes estimater som var hentet inn av TDN Finans i forkant. De ventet i snitt et utbytte på 3,47 kroner.

Så selv om Storebrand skryter av en utbytteøkning på 8,3 prosent falt aksjekursen over 5 prosent i åpningshandelen på Oslo Børs onsdag. Kursfallet endte til slutt på 1,6 prosent.

Nå med tilbakekjøp

Da selskapet rapporterte sine regnskaper i høst, var solvensgraden på 177 prosent. Den steg til 179 prosent til utgangen av 2019, og justert for utbyttet og overgangsregler endte solvensen på 176 prosent.

Stadig flere av tungvekterne på Oslo Børs benytter nå tilbakekjøp av egne aksjer som en måte å betale ut overskytende kapital til aksjonærene. Nå vil også Storebrand vurdere det samme, heter det i materialet som følger med årsregnskapet. Selskapet vil bruke en solvensgrad på 180 prosent her også som grense for tilbakekjøpene.  

På forhånd ventet et gjennomsnitt av analytikere at resultatet før skatt skulle ende på 876 millioner kroner i fjerde kvartal, ifølge TDN Finans. Tilsvarende post var ventet å ende på 2.559 millioner kroner for hele 2019.

Storebrand

(Mill. kr)4. kv./19Est. 4.kv./194. kv./182 019
Totale inntekter
1.561I/T1.3015.308
Resultat før amortisering1.0269865633.037
Resultat før skatt909876464
2.593
Resultat etter skatt6756801.8562.082

På forhånd ventet et gjennomsnitt av analytikere at resultatet før skatt skulle ende på 876 millioner kroner i fjerde kvartal, ifølge TDN Finans. Tilsvarende post var ventet å ende på 2.559 millioner kroner for hele 2019. 

Storebrand

Finanskonsern i markedet for langsiktig sparing, pensjon og forsikring, og ledes av konsernsjef Odd Arild Grefstad. 

Storebrand var i 1991 gjennom en fusjon med det gjensidige forsikringsselskapet UNI, som senere ble skilt ut og smeltet inn i If. 

Storbrand har siden vært gjenstand for en rekke fusjonsrykter, og et par strandede forsøk. Et av de mest kjente er samtalene med daværende storeier Gjensidige i 2009. I dag har Gjensidige en børsverdi på omkring 100 milliarder kroner, mens Storebrands egenkapital verdsettes til rundt 35 milliarder. 

Største aksjonærer i Storebrand er Folketrygdfondet.