Carasent doblet inntektene i 2019

TALLSLIPP: Styreleder Johan Lindqvist og Carasent har lagt frem tall onsdag.  Foto: Eivind Yggeseth

Carasent doblet inntektene i 2019, fremgår det av selskapets kvartalstall onsdag.

I fjerde kvartal 2019 fikk selskapet driftsinntekter på 14,1 millioner kroner, opp fra 9,8 millioner kroner i 2018.

For hele 2019 endte inntektene på 47,9 millioner kroner, opp fra 24 millioner i 2018. 

Driftresultatet ble 2,0 millioner, mens selskapet tapte 0,7 millioner kroner på driften året før.

Carasent fikk et overskudd i fjerde kvartal på 0,4 millioner kroner, mot et tap på 1,3 millioner i 2018. 

Carasent ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter14,19,8
Driftsresultat2,0-0,7
Resultat før skatt1,9-0,8
Resultat etter skatt0,4-1,3

Carasent ASA

Eier det Göteborg-baserte selskapet Evimeria EMR AB, som utvikler og tilbyr ehelsetjenester.

Adm. dir. er Jesper Jannerberg.