Hadde heldig timing

Axactor-emisjonen har skapt diskusjoner. Endre Rangnes sier det hastet å få hentet kapital, og at Axactor helst ville gjort det i fjerde kvartal.

HENTET KAPITAL: Axactor og Endre Rangnes hentet 51 millioner euro på heldige kurser. Foto: Iván Kverme

Da Axactor-sjef Endre Rangnes la frem sine regnskaper onsdag morgen, opptok dagens markedspriser på porteføljer og selskapets avkastningsmål ham gjentatte ganger. Han viste til viktigheten av å få inn fundingen til riktig pris ved å eksemplifisere med Intrum:

– Intrum er en av få aktører som har vært dyktige til å hente penger på de riktige tidspunktene. Det har vært med på å senke selskapets kapitalkostnad og sette selskapet i en fordelaktig posisjon i enkelte budrunder på porteføljekjøp, sa Rangnes til de fremmøtte.

Axactor overrasket markedet tirsdag i forrige uke med en melding om at selskapet hadde avslått et bud – angivelig på 22 kroner pr. aksje. Overfor Finansavisen uttalte konsernsjefen da at den avslåtte interessenten var en global PE-forvalter.

Nyheten medførte at aksjekursen ble løftet nær 10 prosent på to handelsdager, før selskapet meldte at det ville gjennomføre en emisjon på 30 millioner aksjer.

Som Finansavisen skrev onsdag, er emisjonen på 51 millioner euro, tilsvarende drøyt 500 millioner kroner, satt, og en rekke finanskjendiser har flokket seg til selskapet.

– Vi var heldige med timingen på vår emisjon på 51 millioner euro, sier Rangnes, som legger til at emisjonen ble overtegnet mange ganger.

Skal forhandle med bankene

Rangnes erkjenner at timingen av emisjonen ser mindre heldig ut i lys av at selskapet slapp nyheten om budet to dager før emisjonen ble satt. Han mener imidlertid at det har sin logiske forklaring.

– Vi ønsket å gå ut med emisjonen i fjerde kvartal da det var meget gode markedsforhold for porteføljekjøp, men vi kunne ikke gjennomføre emisjonen på dette tidspunkt i og med at vi satt med innsideinformasjon. Til slutt kom vi til et punkt der selskapet var nødt til å utnytte de vekstmulighetene vi nå ser i markedet. Styret i Axactor satte ned foten og stoppet prosessen med PE-aktøren, sier Rangnes, og fortsetter:

– Dette måtte vi børsmelde for å utligne all informasjon i markedet, og derfor la vi også med regnskapene for fjerde kvartal og 2019 i børsmeldingen. PE-aktøren hadde innsideinformasjon om oss, og vi i selskapet satt med innsideinformasjon om budet, legger Rangnes til.

Han mener Axactors kursreaksjon de relevante to dagene også ble påvirket av at flere andre aktører hadde en positiv børsutvikling de samme dagene.

Rangnes mener Axactor nå sitter behagelig med nok egenkapital, men selskapet ønsker å teste obligasjonsmarkedet i 2020. Axactor skal også refinansiere en kredittfasilitet hos DNB og Nordea, som i dag er på 350 millioner euro.

Misligholdsprising faller

Med lavere kapitalkostnad øker avkastningen på Axactors investeringer, og internrenten var et av de mest sentrale temaene på Axactors presentasjon onsdag morgen. I tillegg til Axactors fundingkostnad og kostnadene på innkreving av gjeld, spiller naturlig nok også kjøpsprisen på porteføljene inn.

Både hos Axactor og på en påfølgende kvartalspresentasjon hos Komplett Bank onsdag formiddag (se egen artikkel side 16) ble det uttalt at bankene nå må se at prisene faller på videresalg av misligholdte porteføljer. Komplett Bank-sjef Jan Haglund gikk så langt som å si at prisene hadde endret seg drastisk gjennom 2019.

– Én av grunnene til dette er ubalansen mellom tilbud og etterspørsel. Det er store volum med salg av misligholdt gjeld fra banker i Europa, og det er relativt få aktører som for tiden har tilstrekkelig kapasitet til å kjøpe dette volumet. Mangel på kapital i deler av vår industri skyldes delvis at selskapenes aksjekurs har falt de siste 12–18 månedene, som har gjort det mer utfordrende å hente egenkapital, sier Rangnes.

Axactor vil nå forsøke å utnytte den reduserte prisingen hos bankene. Komplett Banks kontrakt med Axactor ble avsluttet i desember, og er et ferskt eksempel på en trengende bank.

– Vi vil benytte pengene vi hentet i emisjonen raskt, blant annet til å kjøpe nye gjeldsporteføljer, samt fornyelse av eksisterende løpende kontrakter hvor vi gjør månedlige kjøp av misligholdt gjeld, sier Rangnes.

Han øyner nå muligheten for å utvide tjenestetilbudet til bankene:

– Bankene ønsker i større grad at vi kombinerer tredjepartsinkasso med kjøp av misligholdt gjeld. Dette knytter oss tettere til kundene våre. Planen er å investerte i størrelsesorden 400 millioner euro i kjøp av gjeldsporteføljer i 2020, sier Rangnes.

Axactor

(Mill. EUR)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter74,868,0
Driftsresultat23,819,6
Kontant EBITDA66,844,7
Resultat etter skatt6,52,8